Trang chủ Tin tức Chủ tịch MTTQVN Trần Thanh Mẫn thăm HT Chủ tịch HĐTS

Chủ tịch MTTQVN Trần Thanh Mẫn thăm HT Chủ tịch HĐTS

71
0
Ngài Trần Thanh Mẫn và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao vai trò của cá nhân hòa thượng Thích Thiện Nhơn và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiều năm qua đã lãnh đạo, tổ chức tốt các mặt hoạt động Phật sự, vận động, hướng dẫn chư tôn đức tăng ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động. 

Ngoài ra, các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam với đường hướng, phương châm hoạt động của mình, đã tham gia tích cực vào các mặt hoạt động xã hội, góp phần cùng các cấp chính quyền giải quyết tốt an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo… 

Ngài Trần Thanh Mẫn mong muốn Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục vận động chư tôn đức tăng ni, phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ và các đoàn thể phát động, cùng đoàn kết chung sức chung lòng, gắn bó mật thiết với MTTQ các cấp thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chủ tịch UB TƯ MTTQVN tặng quà đến Hòa thượng Chủ tịch

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chúc mừng Ngài Trần Thanh Mẫn vừa được Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ bảy (khóa VIII) bầu làm Chủ tịch Ủy ban. Hòa thượng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Ngài Trần Thanh Mẫn và tập thể Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa.

Bên cạnh đó, hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN bày tỏ vui mừng và cảm ơn MTTQ và chính quyền các cấp thời gian qua luôn quan tâm, hỗ trợ hoạt động của các cấp Giáo hội, nhất là trong đợt tổ chức đại hội phật giáo các cấp, tiến tới Đại hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII. 

Đồng thời, hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn là thành viên tích cực, gắn bó với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và MTTQ các cấp, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện đúng phương châm của Giáo hội: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Các cấp giáo hội luôn đề ra các mặt hoạt động phật sự hướng về xã hội, chăm lo, giúp đỡ các mảnh đời khó khăn, hỗ trợ bão lũ thiên tai và tham gia cùng các cấp MTTQ và chính quyền giải quyết tốt những vấn đề xã hội mới nảy sinh, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, vững mạnh.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here