Chùa Phổ Minh tọa lạc tại phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Chùa là ngôi Tổ đình, là một Trung tâm Văn hóa Phật giáo nổi tiếng của tỉnh Quảng Bình. Chùa đã được đại trùng tu vào năm 2007.

Chùa do Hòa thượng Phổ Minh, pháp danh Hồng Tuyên sáng lập vào năm 1920. Năm 1940, vua Bảo Đại đã ban sắc phong cho chùa.

Điện Phật được bài trí trang nghiêm, thờ tượng Phật Tam Thế, đức Phật Thích Ca (tượng đồng, cao 3m), Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Địa Tạng, Hộ Pháp và tượng cổ Bồ tát Di Lặc (bằng kim loại, cao 0,8m, ngang 0,6m, nặng 600kg).

Ở sân chùa có tháp mộ của Hòa thượng Phổ Minh. Ngài viên tịch năm 1968.

Tại chùa Phổ Minh, Ngài Trí Quang đã xuất gia vào giờ Giao thừa (vía đức Di Lặc) năm Bính Tý (1936). Bổn sư là Hòa thượng Thích Hồng Tuyên. Trong “Tiểu truyện tự ghi”, Hòa thượng Trí Quang cho biết, Ngài được Hòa thượng Thích Hồng Tuyên cử làm trụ trì chùa Phổ Minh năm 1943. Ngài được Hòa thượng Bổn sư truyền thọ Tỷ kheo giới và đắc pháp với hiệu Thiền Minh vào giờ Giao thừa (vía đức Di Lặc) năm Bính Tuất (1946); và truyền thọ Bồ tát giới năm Đinh Hợi (1947).

Ngày 08/11/2019, tại Tổ đình Từ Đàm, thành phố Huế, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang đã thâu thần thị tịch.

Hòa thượng là bậc chân tu đạo hạnh, là vị cao tăng thạc đức. Với trí tuệ uyên thâm, Ngài là nhà Phật học lỗi lạc, tác giả và dịch giả nhiều tác phẩm giá trị cho kho tàng kinh điển và văn học Phật giáo Việt Nam.

Phật tử Tâm Thụy – Võ Văn Tường

1 BÌNH LUẬN

  1. Chùa TĐ Phổ minh được vua cuối cùng nhà Nguyễn Bảo đại Sắc Tứ ;vì có Cố tLHT sơ tâm xuất thế phát xuất gia cho nên gọi tôn là TĐ.Nếu truy ra đây là chi nhán mà gốc từ 2 Đại TĐ Thập Tháp và Quốc Ân roi truyền vì Bổn Sư của Đức TLHT huý là hồng Tuyên đời thứ 40 .monh những ai viết về TLHT cũng nên khơi lại cội nguồn nới phát xuất dòng Lâm Tế theo 2 dòng kệ àm Đức sơ tổ Nguyên Thiều-Thọ Tôn Siêu Bạch vào hàng thế thứ 33 truyền qua Nam Hà Viet Nam.bởi thế thứ Đức Tổ đây lớn hơn quý Tổ trong nhửng Sơn môn Huế hay quãng Nam như:Minh Hoằng-Tử Dung ;Minh Hải Pháp Bảo xuống đời thứ 34 còn Ngài Thiệt Diệu-Liễu Quán xuống đời 35 đồng hàng với Tăng Cang Quốc Sư Thiệt Thành-Liễu Đạt.Bấy lâu nay có nhiều người dụng Tâm ém công hạnh truyền phái truyền giáo khai sơn môn tạo tự tiên khởi của Đức sơ tổ Nguyên Thiều;nay nhân tang lễ của TLHT Trí Quang xin khơi lại cội nguồn mong lắm thay.Người viết Huệ Thanh-hồng Khoa hiệu Ngộ Thi thuộc 2 dòng kệ LT Nam Hà

Trả lời tonydo Hủy trả lời

Please enter your comment!
Please enter your name here