Trang chủ Tuổi trẻ Thanh niên Phật tử Chùm ảnh: Hội diễn văn nghệ TTN PT Thủ Đô lần I

Chùm ảnh: Hội diễn văn nghệ TTN PT Thủ Đô lần I

182

 

CLB TNPT LÝ TRIỀU VÀ ĐOÀN TRẦN THÁI TÔNG HÁT BÀI CA THANH NIÊN PHẬT TỬ VỚI NHẠC SỸ PHAN ĐÌNH BẢNG
 

 
TẶNG HOA HAI ĐỒNG TÁC GIẢ  SÁNG TÁC "BÀI CA THANH NIÊN PHẬT TỬ"
 
 
CLB TNPT CHÙA VẠN PHÚC – SÓC SƠN – HÀ NỘI
 
 
CLB TNPT CHÙA NGỌC QUÁN – CẦU GIẤY – HÀ NỘI
 
 
CLB TNPT THIỆN TÍN – TỔ ĐÌNH LINH ỨNG – TỪ LIÊM – HÀ NỘI
 
 
CLB TNPT LÝ TRIỀU – CHÙA LÝ TRIỀU QUỐC SƯ – HOÀN KIẾM – HÀ NỘI
 
 
KỊCH " CON SƯ TỬ TRỌNG PHÁP" DO CLB TNPT LINH TIÊN – CHÙA BẰNG A BIỂU DIỄN
 
CLB TNPT HIẾU HẠNH- CHÙA QUAN ÂM- ĐÔNG ANH – HÀ NỘI
 
 
 
ĐOÀN TTNPT TRẦN THÁI TÔNG- THIỀN VIỆN TRÚC LÂM SÙNG PHÚC
 
TIẾT MỤC " ĐÊM KHÁNH ĐẢN" DO CLB TNPT CHÙA QUÁN SỨ – HOÀN KIẾM – HÀ NỘI BIỂU DIỄN
 
 
ĐOÀN TNPT VỀ NGUỒN – CHÙA ĐÌNH QUÁN – TỪ LIÊM – HÀ NỘI