Trang chủ Văn hóa Nghi lễ Kỳ bố-tát đầu tiên trong mùa An cư kiết hạ Phật...

[Chùm ảnh] Kỳ bố-tát đầu tiên trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại Việt Nam Quốc Tự

789
Hòa thượng Thích Minh Thông trùng tuyên giới luật

PTVN – Sáng ngày 29/05/20222 (nhằm ngày 29/04/Nhâm Dần) chư tôn đức Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 22 Ban Trị sự quận, huyện đã vân tập về chánh điện Việt Nam Quốc Tự thực hiện nghi thức bố-tát, thính giới theo đúng tinh thần luật Phật chế định vào mỗi nửa tháng.

Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN niêm hương bạch Phật

Tại chánh điện, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng – Quyền Pháp chủ GHPGVN niêm hương bạch Phật với sự dẫn lễ của Hòa thượng Thích Lệ Trang – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo TP, đại chúng đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối theo pháp.

Hòa thượng Thích Minh Thông trùng tuyên giới luật giữa đại chúng tỳ-kheo Tăng

Hòa thượng Thích Minh Thông – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM đã trùng tuyên giới luật Phật chế định giữa đại chúng, ôn lại những điều Phật dạy nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, thanh tịnh Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội.

Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Theo truyền thống của Phật giáo TP.HCM, trong mùa An cư kiết hạ mỗi hàng tháng, chư Tăng bố-tát, tụng giới chung hai kỳ vào sáng 14 và 29 Âm lịch.

Đây là kỳ bố-tát đầu tiên của chư Tăng TP.HCM sau lễ tác pháp, kiết giới An cư kiết hạ Phật lịch 2566 – Dương lịch 2022.

Trang nghiêm Chánh điện Việt Nam Quốc Tự
Chư Tăng cử hành chuông trống Bát-nhã
“Thỉnh Phật thượng đường”
Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.
Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp chủ niêm hương bạch Phật
Đại chúng tỳ-kheo Tăng nhất tâm hướng về Tôn tượng Đức Phật
Hoà thượng Thích Lệ Trang dẫn lễ

“Giới luật còn thì Phật pháp còn, giới luật diệt thì Phật pháp cũng diệt.”

An cư kiết hạ là truyền thống tu tập của Tăng đoàn được gìn giữ và truyền thừa từ thời Đức Phật còn tại thế, nhằm tạo ra cơ hội tốt để hàng xuất gia tập trung vào sự tu tập trau dồi giới định tuệ, tấn tu đạo nghiệp, hướng tới sự giác ngộ giải thoát, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước, nuôi lớn niềm tin nơi Tam bảo thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học. Bởi vậy, mùa an cư đã trở nên quan trọng và ý nghĩa đối với tứ chúng đệ tử Phật.

Theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, mùa An cư kéo dài 3 tháng, bắt đầu từ sau rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 âm lịch. Đây là thời gian chư Tăng Ni tạm gác lại các Phật sự bận rộn như du hóa, hoằng pháp, hoạt động xã hội, từ thiện,… để vân tập về một trú xứ để chuyên tâm tu học. Trong ba tháng an cư, chư Tăng Ni hạn chế mọi tiếp xúc bên ngoài, tránh bị ngoại duyên chi phối hay làm ảnh hưởng.


Anh Quốc