Trang chủ Đời sống Nghệ thuật sống Chùm ảnh lễ đầu Phật xuất gia

Chùm ảnh lễ đầu Phật xuất gia

158

“Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân,dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu” nghĩa là: “Người xuất gia khi cất bước đi là muốn vượt lên phương trời cao rộng, tâm tánh và hình dung khác hẳn thế tục, tiếp nối dòng giống Phật pháp, nhiếp phục ma quân, để đền đáp bốn ân cùng cứu giúp 3 cõi”, Người xuất gia Cần phải có một lý tưởng giác ngộ giải thoát, cần phải biết hy sinh cho sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp; Cần phải có một tấm lòng phụng sự, cống hiến cao cả hơn nữa, cống hiến theo sự điều hành của Giáo hội, vì lợi ích và an lạc cho số đông, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người.

Đức Thế Tôn từng khuyến khích rằng: "Hỡi các Tỳ kheo!… Các ông hãy đi, nhưng đừng đi hai người cùng một hướng, hãy đi mỗi người mỗi ngả, hãy truyền bá Chánh pháp. Này các Tỳ kheo, Chánh pháp toàn thiện ở phần đầu, phần giữa cũng như phần cuối, cả trong ý tứ và lời văn. Hãy tuyên bố về cuộc sống toàn thiện và thanh tịnh… Chính Như Lai cũng đi, Như Lai cũng sẽ đi về hướng Uruvela (Ưu Lâu Tần Loa) ở Sanànigàna để hoằng dương Chánh pháp. Hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí, hãy truyền dạy giáo pháp cao siêu, hãy mang lại sự tốt đẹp cho người khác; được vậy, là các ông đã hoàn tất nhiệm vụ” (Mahavagga – Đại phẩm 19, 20).

Sứ mạng nối tiếp dòng Phật là một trách nhiệm cao cả của những người con Phật, những người cùng tâm nguyện tu tập và truyền bá giáo pháp của đức Thế Tôn. Tuy nhiên, giới cư sĩ Phật tử tại gia thường lấy việc hộ trì Tam Bảo làm chính; còn hàng đệ tử xuất gia thì lấy việc “Hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh” làm động cơ thúc đẩy trên bước đường tiến tu đạo nghiệp.

Để tiếp nối dòng Phật, cần phải có người phát tâm xuất gia đầu Phật. Tại miền Bắc, để có một người phát tâm xuất gia tu học quả là một nhân duyên hy hữu và là niềm vui chung của Phật giáo đồ. Thế cho nên nghi lễ Thế phát xuất gia là một nghi thức thiêng liêng không thể tuỳ tiện mà cần được tổ chức trang trọng. Thông qua nghi thức cũng nhằm thúc liễm các vị tân xuất gia tinh tấn tu hành ngõ hầu nuôi dưỡng và phát triển mầm mống Bồ Đề.

Qua 1 thời gian tập sự tại chùa, các thiên nam tín nữ phát tâm đầu Phật phải thuộc các thời khóa công phu hàng ngày, 3 thời cảnh sách, thuộc lòng 24 chương uy nghi của người mới vào đạo, sử dụng thành thục chuông, mõ và phải dứt bỏ hết trần duyên cũng như được sự đồng ý của gia đình.

Phattuvietnam.net trân trọng giới thiệu chùm ảnh lễ thế phát xuất gia tại chùa Thượng Cốc – xã Gia Khánh – huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương. Một buổi lễ trang nghiêm theo nghi thức của Phật giáo miền Bắc:

Tập Tăng

Nghiệp sư và các vị tân xuất gia cầu Tăng quang lâm chánh điện cử hành nghi thức Thế phát

Chư Tăng vân tập chánh điện cử hành nghi lễ cầu Phật gia hộ

Truyền Tam quy – Ngũ giới

Chư tôn đức Ban lời huấn thị

Cắt tóc

Nghiệp sư cắt tóc

Giây phút xúc động