Trang chủ Văn học Thơ Chùm ảnh thơ Đá Trắng Chiêm Bao – Minh Đức Triều Tâm...

Chùm ảnh thơ Đá Trắng Chiêm Bao – Minh Đức Triều Tâm Ảnh

1195

Chùm ảnh thơ Đá Trắng Chiêm Bao
tác giả Minh Đức Triều Tâm Ảnh

 

 Mênh Mông
Mênh mông là lửa khô giữa rừng người sa mạc
Đá sỏi thiếu tình mưa nắng chẳng xanh cây
Muốn chiết hồn thơ vài ba hạt muối
Để biển ngàn thăm thẳm chảy qua đây

 Ẩn Cư
Chống gậy
về nơi non vắng
Tuổi già
tìm chốn ẩn cư
Núi rừng
chẳng tu chẳng chứng
Mây chiều
nắng sớm như như!

 Mênh Mông
Mênh mông cát
Mênh mông là bụi đỏ
Gót ta bà dặm lữ nở thiền hoa
Có non xanh đâu mà ta làm ẩn sĩ
Nhưng chẳng ngại gì ẩn sĩ giữa lòng ta!

 Lời cỏ thơm
Cỏ hoa tình ẩn sĩ
Cành khô nụ tuyết mai
Lộc mầm ươm hơi thở
Phụng hiến cõi trần ai
Sân chùa rêu đá lạnh
Hiên vắng thoảng tình không
Chào nhau lời quán trọ
Chào nhau lời trên sông…

 Chim Và Mèo
Chiêm chiếp con chim sâu
Vui chơi trên cành trúc
Con mèo trắng rình lâu
Ngủ quên như hoá đất!


Ngoạ Tùng Am