Trang chủ Tin tức Chùm ảnh: Tu học và sinh hoạt tại Học viện PGVN tại...

Chùm ảnh: Tu học và sinh hoạt tại Học viện PGVN tại TP. HCM

3579

Sáng nay, Chủ Nhật, ngày 05/08/2018, dưới sự hướng dẫn của Đức HT. Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ HĐCM, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, 800 Tăng Ni sinh đã có thời công phu sáng, thiền hành vào buổi sớm. Sau đó là thời thuyết pháp của Đức Hòa thượng Phó Pháp chủ và lễ cúng dường của đạo tràng Pháp Hoa.

Tin, ảnh: Ngộ Trí Thuận