Trang chủ Tuổi trẻ Thanh niên Phật tử CLB TNPT chùa Từ Tân mừng ngày nhà giáo VN 20/11

CLB TNPT chùa Từ Tân mừng ngày nhà giáo VN 20/11

184

Theo đó,  Trải qua 10 năm kể từ ngày thành lập CLB Thanh Niên Phật Tử, Thầy đã dành biết bao nhiêu tâm huyết và công sức để tạo nên một môi trường thiện lành, tốt đẹp, một nơi bình an cho các bạn trẻ về đây nương tựa tu học và phụng sự cống hiến. 

Nhân duyên lành này, các bạn thành viên sinh hoạt trong CLB từ trước đến nay cũng đã tề tựu về đây, để cùng nhau bày tỏ tấm lòng tri ân Thầy, dâng lên Thầy lời tác bạch bày tỏ lòng biết ơn.

Theo đó, với các tiết mục văn nghệ cúng dường do chính các bạn thể hiện và toàn thể các bạn đã cùng hướng tâm thành, cảm niệm sâu sắc công ơn của Thầy đối với CLB.

Xin giới thiệu chùm ảnh của buổi lễ;