Trang chủ Tin tức Đại giới đàn Tôn Thắng: Tấn đàn truyền giới Tỳ Kheo –...

Đại giới đàn Tôn Thắng: Tấn đàn truyền giới Tỳ Kheo – Tỳ Kheo Ni

4131
0

Ngày 01/8/2018 (20/6 Mậu Tuất), Ban tổ chức Đại giới Đàn Tôn Thắng đã tổ chức lễ tấn đàn Tỳ Kheo (tại giới trường Phổ Đà) và Tỳ Kheo Ni (tại giới trường Bảo Quang) trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh. Tại giới trường Phổ Đà, Ban nghi lễ và dẫn thỉnh đàn đã thành tâm cung thỉnh HT. Thích Thiện Duyên – Đương vi Đàn đầu Hòa thượng; HT. Thích Thiện Thành – Đương vi Yết Ma A Xà Lê; Nhị vị Giáo thọ A Xà Lê: HT. Thích Trí Viên, HT. Thích Thiện Toàn; Thất tôn chứng sư: HT. Thích Huệ Thông; HT. Thích Đức Trí, HT. Thích Huệ Chỉnh, HT. Thích Bửu Thiện, TT. Thích Từ Nghiêm, TT. Thích Minh Thành, TT. Thích Hạnh Mãn; Tả hữu Giám đàn: TT. Thích  Quảng Độ, TT. Thích Tâm Hữu.

Dẫn thỉnh đàn: TT. Thích Quảng Tâm, ĐĐ. Thích Hạnh Tấn, ĐĐ. Thích Nghiêm Thiện, ĐĐ. Thích Thông ThểTại giới trường Bảo Quang, đàn Tỳ Kheo Ni đã cung thỉnh NT. Thích Nữ Diệu Cảnh đương vi Đàn Đầu Hòa thượng Ni; Yết ma A Xà Lê: NT. Thích Nữ Diệu Thục; Giáo Thọ A Xà Lê: NT. Thích Nữ Diệu Thuần; Thất tôn chứng sư: NT. Thích Nữ Diệu Quả, NT. Thích Nữ Tịnh Đức, NT. Thích Nữ Thông Đạo, NT. Thích Nữ Hạnh Tâm, NS. Thích Nữ Diệu Thuận, NS. Thích Nữ Diệu Từ, NS. Thích Nữ Hạnh Trí; Dẫn thỉnh: NS. Thích Nữ Diệu Nguyên, NS. Thích Nữ Minh Phương.

Chiều cùng ngày, tại giới trường Phổ Đà đã diễn ra khóa lễ Yết ma Chánh pháp cho Tỳ Kheo Ni.

Sau đó là khóa lễ tấn đàn Bồ Tát xuất gia.  Sáng ngày 02/8/2018 (21/6 Mậu Tuất), tại giới trường chùa Pháp Lâm sẽ diễn ra nghi lễ truyền giới Thập thiện và Bồ Tát tại gia cho các giới tử tại gia.

Tin, ảnh: Nguyên Hà – Nguyễn Thiện

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here