Trang chủ Blog chùa Đăk Nông: Không khí đầu xuân tại chùa Pháp Hoa

Đăk Nông: Không khí đầu xuân tại chùa Pháp Hoa

333

 

 
Đại đức Trụ trì niệm hương bạch Phật khai kinh
 
 
 
 
 
 
 
 
Quý thiện nam tín nữ trì tụng kinh Dược Sư
 
 
 
 
 
 
không khí đầu xuân tại chùa Pháp Hoa
 
Quý thiện nam tín nữ đi lễ chùa đầu năm
 
 
 
 
 
 
 
 
Đại đức Trụ trì chúc Tết đến quý Phật tử trong ngày đầu năm mới
 
 
 
các Phật tử đến mừng tuổi thầy trụ trì
 
 
 
 
 
phát lộc xuân cho quý thiện nam tín nữ….
 
 
 
 
 
 
Câu lạc bộ Phật tử chúc tết thầy trụ trì sau một buổi sáng phục vụ tại chùa….