Trang chủ Tin tức Đức Pháp chủ chứng minh tang lễ, tán thán công hạnh HT....

Đức Pháp chủ chứng minh tang lễ, tán thán công hạnh HT. Thích Thanh Tứ

332

Tại lễ truy điệu, Đức Pháp chủ đã có đôi lời tưởng niệm, tán thán công hạnh của cố Trưởng lão HT Thích Thanh Tứ, đồng thời kêu gọi Tăng Ni Phật tử VN nói chung, Pháp quyến, hiếu quyến của Cố Trưởng lão nói riêng, noi theo tấm gương suốt đời vì Đạo, vì đời của cố Hòa thượng, nương theo Giáo Pháp của chư Phật, nỗ lực tu hành và cống hiến cho Đạo, cho đời vì sự an lạc của chúng sinh và sự xương minh của Đạo Pháp và Dân tộc.