Trang chủ Bài nổi bật Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm Đại giới đàn Hà Nội năm...

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm Đại giới đàn Hà Nội năm 2023

Chiều ngày 18-3 (27-2-Quý Mão), Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm chùa Bằng (Linh Tiên tự, Q.Hoàng Mai), nơi tổ chức Đại giới đàn Hà Nội năm 2023.

363

Cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN có Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn, cùng các vị giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo Thủ đô.

Đối trước Đức Phâp chủ GHPGVN, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đại diện tác bạch về Đại giới đàn. Đức Pháp chủ tán thán Giáo hội TP.Hà Nội và mong chư tôn đức giới sư y theo Luật để hướng dẫn giới tử, tổ chức đàn giới thanh tịnh, như pháp.

Tại đây, Ban Tổ chức Đại giới đàn và giới tử đã thành kính đảnh lễ Đức Đệ tứ Pháp chủ, đồng thời là Hòa thượng Đàn đầu của Đại giới đàn Hà Nội năm 2023.

Đại giới đàn Hà Nội năm nay được tổ chức từ ngày 16-3 đến 20-3-2023 (25-2 đến 29-2-Quý Mão), tại chùa Bằng (Q.Hoàng Mai).

Sau 3 ngày thực hành sám pháp, học thanh quy và nghi thức đàn giới, nghe sách tấn của chư vị giới sư, sáng mai 19-3, Ban Tổ chức sẽ cung thỉnh Hội đồng Giới sư và sẽ chính thức truyền giới Tỳ-khiêu, Tỳ-khiêu-ni; ngày 20-3 sẽ truyền giới Sa-di, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni.

Thông tin từ Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, năm nay có 147 giới tử cầu thọ giới pháp, trong đó có 28 giới tử Tỳ-khiêu, 19 giới tử Sa-di, 51 giới tử Tỳ-khiêu-ni, 15 giới tử Sa-di-ni, 34 giới tử Thức-xoa-ma-na-ni.

Hình ảnh cung nghinh Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN quang lâm giới đàn:

Thị Quan – Diệu Tường