Trang chủ Tuổi trẻ Gia đình Phật tử GĐPT Đà Nẵng trao chứng chỉ trúng cách huynh trưởng

GĐPT Đà Nẵng trao chứng chỉ trúng cách huynh trưởng

485
0

HTr cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm – Trưởng ban hướng dẫn PB GĐPT Đà Nẵng cùng các anh chị HTr phó trưởng Ban hướng dẫn, Ủy viên Ban hướng dẫn PB GĐPT Đà Nẵng cùng các trại sinh trại huấn luyện Huynh trưởng Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang 2017 đủ điều kiện trúng cách đã tham dự buổi lễ.

Có 49 Huynh trưởng trại sinh Lộc Uyển, 53 Huynh trưởng trại sinh A Dục và 26 Huynh trưởng trại sinh Huyền Trang sau khi tham dự trại được Ban huynh trưởng GĐPT cơ sở nhận xét tham gia sinh hoạt thường xuyên, đề nghị Ban hướng dẫn trao chứng chỉ trong buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi trao chứng chỉ, HTr cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm đã tán dương tinh thần của các anh chị Huynh trưởng đồng thời mong muốn các anh chị đem những kiến thức đã học để xây dựng phát triển tổ chức.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here