Trang chủ Tuổi trẻ Gia đình Phật tử GĐPT TT. Huế tổ chức lễ hiệp kỵ

GĐPT TT. Huế tổ chức lễ hiệp kỵ

70
0

Đến tham dự và chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Đức Phương – thành viên Hội đồng chứng minh, Phó chủ tịch Hội Đồng Trị Sự, Trưởng Ban trị sự tỉnh GHPGVN TT. Huế, Hòa thượng Thích Giác Quang – Phó trưởng Ban thường trực Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Đức Thanh – UV HĐTS – Phó trưởng Ban trị sự, Hòa thượng Thích Huệ Ấn – UV HĐTS – Phó trưởng Ban trị sự PG tỉnh, cùng chư tôn đức trong Ban trị sự và chư tôn Hòa thượng, Thượng Tọa Đại đức, Tăng Ni, Phật tử các giới trên địa bàn tỉnh TT. Huế; các Huynh trưởng, Gia trưởng, đoàn sinh GĐPT tỉnh TT-Huế.


Về phía Phân ban hướng dẫn GĐPt TT-Huế, có: Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều – Nguyễn Thắng Nhu – Trưởng Phân ban hướng dẫn; Huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Chương – Phùng Hữu Huy – Phó trưởng ban thường trực Phân Ban hướng dẫn GĐPT TT-Huế; các anh chị trong Thường trực Phân ban hướng dẫn GĐPT TT-Huế; Ban điều hành GĐPT các Huyện và thành phố Huế; đông đảo Tăng Ni, đồng bào Phật tử các giới, Hyynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT các Huyện và thành phố Huế về tham dự lễ.


Phân Ban hướng dẫn GĐPT TT-Huế đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Đức Phương – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Phó chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Thừa Thiên Huế chứng minh buổi lễ.


Phân Ban hướng dẫn GĐPT TT-Huế đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Liên – Trưởng ban nghi lễ Tỉnh Giáo Hội Phật giáo Thừa Thiên Huế làm chủ sám Lễ Hiệp kỵ


Sau khi niêm hương và chứng minh Lễ Hiệp kỵ, Hòa thượng Trưởng Ban trị sự và anh Trưởng Phân Ban đã lễ bái chư vị Thánh tử đạo, chư vị tiền bối hữu công đã công trong việc chấn hưng Phật giáo nước nhà và sáng lập tổ chức GĐPT.


Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều – Nguyễn Thắng Nhu – Trưởng Phân Ban hướng dẫn GĐPT TT-Huế cung thỉnh Hòa thượng Trưởng Ban trị sự chứng minh buổi lễ


Cung thỉnh Hòa thượng Trưởng Ban trị sự chứng minh Lễ Hiệp kỵ

Cung thỉnh Hòa thượng Trưởng Ban nghi lễ làm chủ sám Lễ Hiệp kỵ

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự niêm hươngHòa thượng Trưởng Ban Trị sự và anh Trưởng Phân Ban đang lễ bái chư vị tiền bối hữu công có công sáng lập tổ chức GĐPTBan bảo trợ và các anh chị Huynh trưởng trong Thường trực Phân ban hướng dấn GĐPT Thừa Thiên Huế


BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here