Trang chủ Văn hóa Giới thiệu sách “Giận” – cuốn sách nổi tiếng của TS Thích Nhất Hạnh

“Giận” – cuốn sách nổi tiếng của TS Thích Nhất Hạnh

133

Theo tác giả, rất nhiều người đi tìm hạnh phúc từ bên ngoài, nhưng hạnh phúc thật sự chỉ có thể có được từ bên trong. Đọc “Giận” sẽ tìm thấy lời giải cho câu hỏi: Làm thế nào để thiết lập truyền thông, xây dựng hạnh phúc cho gia đình, cho cộng đồng?

Xuất bản lần đầu tại Mỹ trước biến cố 11.9 một ngày, “Giận” là cuốn sách bán chạy nhất tại Mỹ trong 9 tháng với 50 bản/tuần. NXB Thanh Niên và Phương Nam Book ấn hành – 2009.