Trang chủ Tin tức Hà Nội: 09 trường hạ phía Tây Thành phố tác pháp hậu...

Hà Nội: 09 trường hạ phía Tây Thành phố tác pháp hậu an cư

53
0

Ngày 16/05/Ất Mùi (01/07/2015) Chư tăng ni các quận huyện phía Tây Thành phố bao gồm 09 trường hạ : Quang Lãng; Đại Từ Ân, Mậu Lương, Lại Yên, Hội Xá, Thuần Nghệ, chùa Thầy, Võ Lăng, Hưng Khánh đã tác pháp hậu an cư 03 tháng hạ năm Ất Mùi.

Thời gian các trường hạ tổ chức hậu an cư của chư Tăng ni từ ngày 16/05-16/08/Ất Mùi (01/07-28/09/2015) bao gồm các quận huyện thị phía Tây Thành phố (Hà Đông, Sơn Tây, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Hoài Đức, Quốc Oai, Đan Phượng, Phúc Thọ, Thạch Thất, Ba Vì).

Toàn thể các trường hạ tổ chức an cư nhất tâm cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ làm ngôi đường chủ. Năm nay theo sự chỉ dạy của đức đệ Tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ bậc đường chủ của các trường hạ trong toàn thành phố , Ngài đã chỉ dạy cho Tăng Ni về sự và lý khóa tụng niệm hằng ngày, chương trình tu học thống nhất khai giảng Bộ Nhị Khóa Hợp Giải.

Sau nghi lễ bạch Phật cầu gia hộ, chư tôn đức trưởng ban các trường hạ đã ban thời pháp, nhắc lại ý nghĩa về ba tháng an cư kiết hạ hàng năm của người tu hành.

 An cư Kiết hạ là truyền thống không thể thiếu đối với bậc Thích Tử Như Lai, Đúng với tinh thần Đức Phật chế, theo thông lệ hàng năm  3 tháng kiết hạ, Chư tôn đức Tăng Ni vân tập một trụ xứ để an cư nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.

Cuối buổi lễ, chư tôn đức Tăng  lần lượt thành kính tác bạch lên HT, TT chứng minh tại Tam bảo hạ trường, chư Ni tác bạch lên Ni trưởng tại Tổ đường Hạ trường.

Xin giới thiệu hình ảnh 09 trường hạ phía Tây Thành phố tổ chức tiền an cư:

1. Trường hạ Quang Lãng – Phú Xuyên: Dưới sự chứng minh củaĐại lão Hòa thượng đức đệ Tam Pháp chủ Thích Phổ Tuệ- Ngôi đường chủ hạ trường: Gồm Tăng ni huyện Phú Xuyên do Đại Đức Thích Thanh Hướng làm trưởng ban. Trường hạ năm nay có 40 vị tăng ni trong đó có 8 tỷ khiêu, 32 tỷ khiêu Ni về hành trì an cư. (Ảnh Anh Tiến).


 

2. Trường hạ Đại Từ Ân – Đan Phượng: Gồm chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Giám hiệu, Văn phòng trường và Tăng Ni sinh khóa VII Trường Trung cấp Phật học Hà nội do Thượng tọa Thích Tiến Đạt làm trưởng ban. Trường hạ năm nay có 264 tăng ni trong đó tỷ khiêu 33 vị, tỷ khiêu ni 45 vị, Thức xoa 54 vị, Sa di 51 vị, Sa di ni 62 vị và hình đồng, hình đồng ni 19 vị về hành trì an cư (Ảnh Minh Quang).

3. Trường hạ Mậu Lương-Hà Đông: Gồm Tăng Ni quận Hà Đông do Thượng tọa Thích Minh Tuấn làm trưởng ban. Trường hạ có 35 vị, trog đó có 1 tỳ kheo và 34 tỳ kheo ni về hành trì an cư (Ảnh Bảo Trinh)

4. Trường hạ Lại Yên – Hoài Đức: Gồm Tăng Ni huyện Hoài Đức do Đại đức Thích Tiến Thông làm trưởng ban. Trường hạ có 70 Tăng Ni an cư, trong đó có 4 tỳ khiêu và 61 Tỳ Khiêu Ni, 5 hình đồng về hành trì an cư. (Ảnh Minh Bảo).


 

5. Trường hạ Hội Xá-Thường Tín: Gồm Tăng Ni huyện Thường Tín do Đại đức Thích Đức Thường làm trưởng ban. Trường hạ năm nay có có 54 vi trong đó 13 vị tỳ khiêu, 38 tỷ khiêu ni, 1 vị sa di, 1 vị sa di ni, và 1 hình đồng về hành trì an cư (Ảnh Nguyễn Cường).

6. Trường hạ Thuần Nghệ -Tây Sơn: Gồm Tăng Ni Thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì, huyện Phúc Thọ do Đại Đức Thích Minh Tín làm trưởng ban. Trường hạ năm nay có 57 Tăng ni trong đó tỷ khiêu có 6 vị, tỷ khiêu ni 49 vị, Sa di Ni 1 vị và hình đồng ni 1 vị về hành trì an cư (Ảnh Cẩm Vân).


 

7. Trường hạ chùa Thầy – Quốc Oai: Gồm Tăng Ni các huyện Quốc Oai- Thạch Thất và Đan Phượng do Đại đức Thích Đạo Vĩnh làm trưởng ban. Trường hạ năm nay có 79 về hành trì an cư (Ảnh Phúc Thịnh).

8. Trường hạ Võ Lăng – Thanh Oai: Gồm Tăng Ni huyện Thanh Oai và huyện Chương Mỹ do Thượng tọa Thích Tiến Thịnh làm trưởng ban: Trường hạ năm này có 77 Tăng Ni trong đó có 10 vị Tỷ khiêu và 67 vị Tỷ khiêu  Ni về hành trì an cư (Ảnh Phúc Thông).

9. Trường hạ Hưng Khánh- Mỹ Đức: Gồm Tăng Ni huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hòa do Đại đức Thích Minh Hiền làm trưởng ban. Trường hạ năm nay có 108 Tăng ni về hành trì an cư (Ảnh Bằng Lam).

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here