Trang chủ Tin tức Hà Nội: Bế mạc khóa tập huấn Hoằng Pháp viên

Hà Nội: Bế mạc khóa tập huấn Hoằng Pháp viên

66

Tham dự và chứng minh buổi lễ có TT.Thích Chiếu Tạng – UV HĐTS GHPGVN- phó Trưởng Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN, phó BTS GHPGVN TP. Hà Nội; ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ – Ủy viên HĐTS GHPGVN- Trưởng Ban Hoằng pháp Hà Nội- Trưởng Ban tổ chức; Đ Đ Thích Tâm Hoan – ủy viên Ban Hoằng Pháp TƯ, phó ban HPGHPGVN TP. Hà Nội: ĐĐ.Thích Đức Thường – Trưởng ban pháp chế Phật giáo Hà Nội; ĐĐ.Thích Tâm Thuần – ủy viên Ban Hoằng Pháp TƯ, phó ban HPGHPGVN TP. Hà Nội: Sư cô Thích Tịnh Quán – ủy viên Ban Hoằng Pháp TƯ, phó văn phòng GHPGVN TP. Hà Nội:  Hà Nội cùng chư tôn đức Tăng Ni Ủy viên HĐTS GHPGVN;  Ban Hoằng pháp T.Ư; Ban Hoằng pháp Tp Hà Nội; Ban Hướng dẫn Phật tử Tp Hà Nội và đông đảo các đạo tràng, phật tử cùng về tham dự.
 


 

Tại buổi lễ ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ – Ủy viên HĐTS GHPGVN- Trưởng Ban Hoằng pháp Hà Nội- Trưởng Ban tổ chức phát biểu Bế mạc: “Trong thời gian qua Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN đã thường xuyên tổ chức các khóa Hội thảo, bồi dưỡng kinh nghiệm Hoằng pháp cho Tăng ni giảng sư và tập huấn Hoằng pháp viên cho Cư sĩ Phật tử với quy mô toàn quốc và khu vực.
 

 ĐĐ.Thích Chiếu Tuệ – Trưởng Ban tổ chức phát biểu Bế mạc

Khóa tập huấn Hoằng  pháp viên cho cư sĩ Phật tử lần này nhằm từng bước nâng cao chất lượng tu học và định hướng hoạt động cho các đạo tràng tu học trên địa bàn thành phố đúng với chính pháp cũng như phù hợp với phương châm hoạt động của GHPGVN. Việc hoằng pháp không phải nhiệm vụ riêng của chư Tôn đức Tăng ni mà sự nghiệp Hoằng pháp là sự nghiệp chung của tất cả mọi người con Phật, Trong đó không thể thiếu thành phần cư sĩ Phật tử.
 

Trên tinh thần hoằng dương chính pháp, Ban tổ chức đã cung thỉnh chư tôn đức, khách mời giảng sư có nhiều kinh nghiệm chia sẻ tư tưởng một số Kinh điển đại thừa, phương pháp Hoằng pháp trong giai đoạn hiện nay, xướng ngôn nghi lễ Phật giáo và một số vấn đề liên quan đến công tác Hoằng pháp.
 

Tiếp đó Ban tổ chức cấp giấy chứng nhận cho 26 đơn vị tham gia tham gia khóa họcgồm hơn 200 quý Phật tử. Đặc biệt sau khóa học quý Phật tử sẽ đem những kiến thức thu nhập được từ Chư tôn về trao đổi, chia sẻ đến Phật tử đạo tràng nơi mình sinh hoạt. Tiến tới sẽ thành lập các chúng Phật tử phát tâm từ thiện tham gia các chương trình Hoằng pháp nhằm phát huy tinh thần Hoằng pháp viên Phật tử trong thời đại mới.

Nhân dịp này toàn thể hội chúng được nghe lời đạo từ của TT.Thích Chiếu Tạng


 
Thượng tọa nhiệt liệt tán dương công đức của Ban Hoằng pháp Tp Hà Nội và Ban Hướng dẫn Phật tử Tp.Hà Nội đã cộng tác và tổ chức lớp học hoằng pháp viên rất có ý nghĩa nhằm hướng dẫn cho người Phật tử tại gia được vững tin trên bước đường tu học và cũng là hoằng trì chính pháp của Thế tôn.

Thượng tọa đã khuyến tấn các Phật tử phải luôn có 4 niềm tin vững chắc (tứ bất hoại tín) tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin Thánh giới. Các vị chính là một trong 04 chúng của đệ tử Phật vừa làm công việc Phúc và làm công việc truyền bá phập pháp.

Một số hình ảnh tại buổi bế mạc khóa tập huấn: