Trang chủ Văn hóa Hà Nội: Phật tử về chùa Tân Hải tham dự khoá tu...

Hà Nội: Phật tử về chùa Tân Hải tham dự khoá tu “ Một ngày an lạc” nhân khánh đản Bồ – tát Quán Thế Âm

696

Như chúng ta đã biết, năm nay nhuận hai tháng 2 âm lịch, chính vì lẽ đó niềm vui của các Phật tử được nhân đôi khi những người con Phật được tham dự hai ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh 19/02 âm lịch. Chính vì lẽ đó, hôm nay ngày 9/4/2023 ( nhằm ngày 19/02 nhuận năm Quý Mão), đông đảo Phật tử đã vân tập về chùa Tân Hải ( Thôn Phương Ngoại, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội) để tham dự khoá tu “ Một ngày an lạc” kính mừng khánh đản Bồ – tát Quán Thế Âm PL. 2567 – DL. 2023. 

Tham dự và hướng dẫn khóa tu có Đại đức Thích Quảng Hiếu – Bản tự chùa Tân Hải, trưởng Ban tổ chức khóa tu cùng đông đảo Phật tử đang sinh hoạt tại các đạo tràng trực thuộc Đạo tràng chùa Tân Hải trong và ngoài thành phố Hà Nội.

Khóa tu kính mừng Khánh đản Bồ – tát Quán Thế Âm lần này, khác với những khóa tu trước đó bởi có thêm những hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác để kính dâng lên Bồ – tát Quán Thế Âm như: các Phật tử được tham gia tô vẽ hình tượng Bồ – tát Quán Thế Âm, chép kinh, Chú Đại Bi và hồi hướng công đức lành đó cầu xin Bồ – tát Quán Thế Âm gia hộ cho thế giới được hòa bình, nhân dân ấm no, hạnh phúc, ai cũng có tâm từ bi rộng lớn để mang tâm từ bi đó để trang trải khắp muôn nơi, biết yêu thương muôn loài…

Trước khi, các Phật tử tụng kinh, trì chú Đại Bi và tô vẽ hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại đức Thích Quảng Hiếu đã bố thí cho các Phật tử một thời pháp nói về công đức của việc chép kinh, chú và tô vẽ hình tượng chư Phật, chư Bồ Tát. Theo đó, Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm thứ hai Kệ dạy về công đức họa vẽ hình tượng Phật dù vô tình hay hữu ý như sau:

“… Vẽ hình Phật rạng rỡ

Trăm Phúc tướng trang nghiêm

Tự làm hoặc bảo người

Đều đã thành Phật đạo.

Nhẫn đến trẻ em chơi

Dùng cỏ cây hoặc bút

Hoặc lấy móng tay mình

Mà vẽ nên hình Phật

Những hạng người như thế

Lần lần chứa công đức

Đầy đủ tâm đại bi

Đều đã thành Phật đạo

Giáo hóa các Bồ Tát

Độ thoát vô lượng chúng…”

Mặt khác, trong Kinh Địa Tạng Bồ tát bản nguyện, Đức Phật khai thị cho Bồ tát Phổ Quảng rằng:

Này Phổ Quảng! Như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào vẽ hình tượng của Ngài Ðịa Tạng Bồ tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đỉnh lễ, người đó sẽ được sinh lên cõi trời Ðao Lợi một trăm lần, không còn phải bị sa đọa vào ác đạo nữa. Người thiện nam, thiện nữ nào tự mình hoặc bảo người đắp vẽ HÌNH TƯỢNG CỦA BỒ TÁT, người đó khi thọ quả báo sẽ được nhiều lợi lớn”.

Ngoài ra, cố Đại lão Hòa thượng Tuyên Hóa khi còn sinh thời, Ngài đã nói về 10 công đức dành cho những ai tô vẽ hoặc tôn tạo tượng Phật. Mười công đức đó là:

  1. Đời đời kiếp kiếp có đôi mắt sáng suốt thấy rõ.
  2. Vĩnh viễn không sinh vào nơi đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu sinh làm người thì bạn bè và láng giềng đều là người tốt, không gặp người ác hay thú dữ.
  3. Luôn sinh vào nhà giàu sang, được tôn kính.
  4. Thành tựu thân kim sắc.
  5. Đời sống giàu sang phú quý.
  6. Tái sinh vào nhà hiền lành, đức độ.
  7. Có thể được sinh làm vua.
  8. Được tái sinh thành một vị Chuyển luân Thánh vương.
  9. Có thể sinh về cõi trời Phạm thiên và sống lâu đến một kiếp.
  10. Đời đời kiếp kiếp vị lai đều tôn kính Tam Bảo, quy y Tam Bảo, chẳng phải đọa lạc. 

Qua đây, chúng ta thấy được rằng: Công đức của việc tô vẽ hình tượng chư Phật, chư Bồ – tát hay công đức của việc ấn tống, biên chép kinh sách là rất lớn. Đây cũng là hoạt động mà Đại đức bản tự mong muốn được lan toả tinh thần tu học, cũng như khuyến khích các Phật tử đủ mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong xã hội, bất kể già trẻ, gái trai đều có thể tham gia, thể hiện tấm long thành kính của người con Phật kính dâng lên chư Phật, chư Bồ – tát nhân ngày khánh đản.

Kết thúc khóa tu, các Phật tử ai cũng đều hoan hỷ vui mừng vì đã có một ngày tu học thật bổ ích và ý nghĩa nhân kỷ niệm khánh đản Bồ – tát Quán Thế Âm PL. 2567 – DL. 2023.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận tại khóa tu:

Thành Trung