Vào hai ngày 11 và 12/01/2020, tại James Lick High School, thành phố San Jose, Hoa Kỳ, Hòa thượng Thích Phước Tịnh cùng hai Thầy Thích Pháp Tuyên, Thích Minh Lưu đã đến hướng dẫn khóa tu “Tự tánh Di Đà” cho hơn 300 Phật tử và thiện nam tín nữ ở thành phố San Jose cùng các thành phố ở tiểu bang California.

Nội dung chương trình khóa tu trong hai ngày như sau:
Sáng: Tảo thực
Lễ khai mạc khóa tu. Niệm hương, bạch Phật (11/01/2020)
Tụng kinh, lạy hồng danh chư Phật, hồi hướng.
Tọa thiền
HT. Thích Phước Tịnh giảng pháp
Ban tổ chức cúng dường máy nghe pháp cho đại chúng (12/01/2020)
HT. Thích Phước Tịnh “lì xì” cho Phật tử nhân Tết Canh Tý (12/01/2020)
Thọ trai trong chánh niệm
Chiều: Thiền hành
Giải lao, chiếu phim từ thiện: “Mắt thương nhìn đời” (11/01/2020)
Thiền buông thư
Tụng kinh, lạy hồng danh chư Phật, hồi hướng.
Tọa thiền
HT. Thích Phước Tịnh giảng pháp
Tham vấn (11/01/2020)
Dược thực
Ban tổ chức dâng lời cảm tạ (12/01/2020)
Chụp ảnh lưu niệm (12/01/2020)
Cúng thí thực cô hồn (12/01/2020)

Ban tổ chức khóa tu gồm quý anh chị: Diệu Hoàng, Tịnh Diệu, Huệ Đức, Nhật Sanh, Lợi Chu cùng nhiều Phật tử thiện nguyện ở Bắc và Nam California đã phối hợp tổ chức khóa tu thật chu đáo; đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh.

Khóa tu đã thành tựu viên mãn vào chiều ngày 12/01/2020 trong sự hỷ lạc tràn đầy của đại chúng tham dự.

Tin và ảnh: Võ Văn Tường