Trang chủ Blog chùa Hơn 1000 Phật tử Cẩm Phả về chùa Ba Vàng lễ đầu...

Hơn 1000 Phật tử Cẩm Phả về chùa Ba Vàng lễ đầu xuân

180
0
Đại diện cho Đạo tràng Cẩm Phả, Phật tử Lê An đã thay mặt cho các Phật tử có mặt trong đạo tràng đã gửi lời chúc sức khỏe tới Thầy trụ trì: Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cùng toàn thể chư Tăng Ni trong chốn trụ xứ có một mùa Xuân An Lạc, Bồ đề tâm kiên cố, pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sinh dị độ, mãi mãi là bóng cây đại thọ để che chở cho chúng sinh.

Sau khi chúc Tết xong, Đạo tràng đã có một thời tụng Kinh Phổ Môn cầu nguyện cho thế giới an bình, nhân sinh an lạc và Ngôi chùa Ba Vàng sớm hoàn thành để đem ánh sáng Phật Pháp đến với tất cả chúng sinh.
 
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

 

Hơn 1000 Phật tử Đạo tràng Cẩm Phả hành hương về chùa Ba Vàng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here