Trang chủ Diễn đàn Nhịp cầu độc giả Khuyến khích công đức theo hình thức chuyển khoản

Khuyến khích công đức theo hình thức chuyển khoản

208

Bộ Tài chính vừa có đề xuất cơ quan đơn vị, tổ chức lễ hội mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại… để nhận tiền công đức.


Bộ Tài chính vừa lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.

Trong dự thảo này nêu rõ, việc thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, việc công đức, tài trợ cho tổ chức lễ hội, di tích và hoạt động lễ hội mang tính tự nguyện và không ép buộc.

Không được quy định mức bình quân, mức tối thiểu công đức, tài trợ cho tổ chức lễ hội, di tích và hoạt động lễ hội.

Ngoài ra không được lợi dụng việc tổ chức lễ hội, quản lý và sử dụng di tích nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm… Đặc biệt trong dự thảo Thông tư nêu rõ quy định mở tài tài khoản công đức.

Theo đó, cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội, cơ sở quản lý di tích tiếp nhận công đức, tài trợ cho tổ chức lễ hội, di tích và hoạt động lễ hội mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội, quản lý di tích và hoạt động lễ hội.

Trường hợp cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội, cơ sở quản lý di tích là cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại để tiếp nhận và quản lý tiền công đức, tài trợ nhưng khi sử dụng cho công tác tổ chức lễ hội, di tích và hoạt động lễ hội phải chuyển về tài khoản của đơn vị mở tại Kho bạc Nhà nước để quản lý việc chi tiêu và quyết toán.

Trong dự thảo Thông tư lần này, Bộ Tài chính quy định rõ việc quản lý tiền công đức, tài trợ cho di tích. Cụ thể, đối với hoạt động tiếp nhận tiền công đức, tài trợ cho di tích bằng tiền (VNĐ, ngoại tệ): người làm công đức, tài trợ bằng cách: Bỏ tiền vào hòm công đức; đưa cho bộ phận tiếp nhận công đức tại di tích; chuyển tiền vào tài khoản của cơ sở quản lý di tích mở tại ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước. Khuyến khích công đức bằng tiền theo hình thức chuyển khoản, phương thức điện tử.

Cơ sở quản lý di tích bố trí người tiếp nhận công đức tại khu vực tiếp nhận công đức trong di tích; mở sổ sách ghi chép đầy đủ, chính xác từng khoản công đức đã tiếp nhận; ghi phiếu công đức theo đề nghị của người làm công đức. Việc quản lý tiền trong hòm công đức thực hiện theo quy định.

Tùy theo lượng tiền tiếp nhận (bao gồm số tiền tiếp nhận trực tiếp và số tiền trong hòm công đức), định kỳ hằng ngày hoặc hằng tuần thực hiện kiểm kê; khi số tiền tiếp nhận được từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở quản lý di tích phải nộp vào tài khoản tại ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước.

Dự thảo Thông tư nêu rõ các nội dung chi từ tiền công đức và quy định rõ báo cáo quyết toán việc sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích.

Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phối hợp đưa vào ứng dụng ví điện tử MoMo để tạo điều kiện cho đồng bào phật tử muốn phát tâm công đức.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, trước sự bùng phát của dịch COIVD-19, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có những văn bản hướng dẫn cho các tăng ni phật tử, cơ sở tự viện đảm bảo tinh thần chống dịch tốt nhất nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu tâm linh trong lễ hội Xuân trở thành nét văn hóa truyền thống của người Việt.

Giáo hội đã thực hiện qua lễ cầu an online và thực tế nhiều chùa đã làm rất tốt, thực hiện nhiều buổi tụng kinh cầu an online.

Cùng với lễ cầu an trực tuyến, mọi người thường phát tâm công đức. Đây là sự tự nguyện, Giáo hội không yêu cầu bất cứ điều gì.

Nhưng để thuận lợi và tránh tập trung đông người đến chùa, Giáo hội có phối hợp đưa vào ứng dụng ví điện MoMo để tạo điều kiện cho đồng bào phật tử muốn phát tâm công đức. Việc này được thử nghiệm triển khai ở một số chùa.

Về việc thử nghiệm này, Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng chia sẻ rằng nhiều người có tâm thái ngỡ ngàng, nhưng nếu chúng ta không tiếp cận những điều mới mẻ thì không thể tiến bộ được. Tất cả các hoạt động kinh tế, xã hội đều có ứng dụng 4.0.


Thu Hà (Tổng hợp)/ĐẤT VIỆT