Trang chủ Tuổi trẻ Gia đình Phật tử Lâm Đồng: GĐPT Đức Trọng tổ chức Trại Vô Ưu

Lâm Đồng: GĐPT Đức Trọng tổ chức Trại Vô Ưu

123

Hội trại với sự tham gia của hơn 300 trại sinh và huynh trưởng đến từ  các đơn vị trong và ngoài Huyện . Gồm có GĐPT Hương Sơn, Giác Nguyên, Phước Lạc, Linh Thắng, An Sơn, Bửu Phước,  Giác Minh, Hương Ninh ngoài ra còn có 2 GĐPT vừa mới thành lập là GĐPT Ngọc NInh Và GĐPT Bửu Liên.

Hội Trại lấy tên là “VÔ ƯU ” tiếng reo là “VỮNG”. Trại ca của trại là bài “Vui Tình Lam” do GĐPT Giác Nguyên sáng tác để chào mừng hội trại

Hội trại lần này được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền và ban đại diện Phật Giáo Huyện Đức Trọng, đặc biệt có sự tham gia và xây dựng chương trình của quý Tăng Ni nên đã góp phần tạo sự thành công cho hội trại

Hội trại đã diễn ra trong tinh thần lục hòa và để lại rất nhiều ấn tượng cho mọi người qua các chương trinh thi đua như ”Hồi Trống Pháp”, ”Đoàn Sinh Thanh Lịch”, ” Đồng Diễn”, Thi văn nghệ với chủ đề ”Ngày Hội Màu Lam”…

Sau đây Phattuvietnam.net xin giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động hội trại