Trang chủ Bài nổi bật Lâm Đồng : Họp bàn triển khai Đại Giới đàn Đạo Quang

Lâm Đồng : Họp bàn triển khai Đại Giới đàn Đạo Quang

2545

Buổi họp được diễn ra vào chiều ngày 30/7/2018 tại VP thường trực BTS ( chùa Linh Sơn Tp Đà Lạt), dưới sự chủ tọa của HT. Thích Toàn Đức, UV. HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng .

Hội nghị đã thống nhất tiến hành khai Đại giới đàn “ Đạo Quang” thời gian 4 ngày, từ ngày 26 đến ngày 29/10/2018 ( nhằm ngày 18 đến ngày 21/9/Mậu Tuất) . Theo đó, giới đàn Tăng được khai diễn tại chùa Linh Sơn ( 120 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2 Tp Đà Lat) và giới đàn Ni tại chùa Sư nữ Linh Phong ( 54 Hoàng Hoa Thám, phường 10 Tp Đà Lạt) .

Tất cả các giới tử tăng, ni trong và ngoài tỉnh có tâm nguyện lãnh thọ giới pháp để tấn tu đạo nghiệp điều được ghi danh thọ giới với điều kiện : không vi phạm pháp luật nhà nước, giới luật thiền môn, các căn đầy đủ, không mắc bệnh truyền nhiễm và tâm thần

Hồ sơ xin thọ giới gồm : 2 đơn  phát nguyện thọ giới, 2 bản sao chứng chỉ học lực ( có thị thực) . Giới tử Sa Di, Sa Di Ni và Thức Xoa ( trình độ lớp 9), Giới tử Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni ( trình độ 12 trở lên), 2 bản sao chứng điệp thọ giới ( có thị thực,  nếu là giới tử thọ Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni), 2 đơn xin phát nguyện xuất gia ( nếu xin thọ giới Sa Di, Sa Di Ni), 2 bản sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, 3 ảnh màu 3×4 ( ghi rõ họ và tên phía sau ảnh kèm hồ sơ) .

Hồ sơ giới tử ngoài tỉnh phải có xác nhận và giới thiệu của BTS GHPGVN cấp tỉnh, thành sở tại . Giới tử thọ Bồ Tát và Thập Thiện nộp hồ sơ ( theo mẫu) tại BTS GHPGVN các huyện, thành phố . Thời gian nhận hồ sơ thọ giới bắt đầu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/10/2018) tại văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng (chùa Linh Sơn, 120 Nguyễn Văn Trỗi, phường I Tp ĐàLạt). Thời gian giới tử nhập giới trường vào lúc 14 giờ ngày 26/10/2018 (nhằm ngày 18/9/Mậu Tuất) .

 Điều kiện thọ giới : giới tử  Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, phải có tuổi đời từ 20 đến 60 tuổi, đã thọ Sa Di, Thức Xoa Ma Na ít nhất 2 năm, có trình độ Phật học cơ bản ( thuộc và thông hiểu 4 cuốn luật), tốt nghiệp phổ thông trung học ( hoặc tương đương), trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đại giới đàn . Giới tử thọ Sa Di, Sa Di Ni : tuổi đời từ 16 đến 60 tuổi, đã tu học ít nhất 2 năm từ ngày thế phát xuát gia ở chùa, nếu là giới tử thọ giới thức Xoa Ma Na Ni  phải thọ giới Sa Di Ni từ 2 năm trở lên, có trình độ Phật học cơ bản ( thuộc và thông hiểu 2 quyển luật), tốt nghiệp phổ thông cấp 2 ( hoặc tương đương), có trình độ sơ cấp hoặc trung cấp Phật học ( thuộc và hiểu 2 thời khóa tụng và ít nhất hai quyển Luật Tỳ Ni và Sa Di) , phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo hệ phái, trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đại giới đàn . Giới tử Thức Xoa Ma Na ni phải đủ các tiêu chuẩn : tuổi đời từ 18 tuổi trở lên, đã thọ Sa Di Ni ít nhất 2 năm, có trình độ văn hóa phổ thông cơ sở hoặc tương đương, phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo hệ phái, trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đại giới đàn . Đối với người xuất gia trên 60 tuổi cho thọ thính giới Sa Di và Sa Di Ni .