Trang chủ Blog chùa Lễ Dâng Y ngày Vu Lan tại chùa Phước Hòa, quận 3

Lễ Dâng Y ngày Vu Lan tại chùa Phước Hòa, quận 3

Chiều ngày 12/8, tín đồ Phật tử gần xa đã trở về Chùa Phước Hòa, Quận 3 làm lễ Dâng Pháp Y cúng dường Chư tôn đức Tăng Ni trong ngày Vu Lan Báo Hiếu

5157

Chứng minh buổi lễ có, HT.Thích Tịnh Hạnh, thành viên HĐCM; HT.Thích Minh Hiền, trưởng BTS PG Q.3, TT.Thích Thiện Quý phó Ban kiêm Chánh thư ký BTS PG PG TP.HCM; TT.Thích Huệ Nghi trưởng BTS PG H.Củ Chi, cùng Chư tôn đức BTS PG TP.HCM, Quận 3, Tăng Ni các tự viện đồng chứng minh.

Chư tôn Hòa Thượng chứng minh

Tại buổi lễ, một vị Ni trẻ đã đại diện cho đạo tràng chùa Phước Hòa dâng lời cảm niệm Cha Mẹ. Với những lời văn vô cùng xúc động đã làm cho Đại chúng tham dự không khỏi ngậm ngùi nhớ về ân sinh dưỡng của Cha Mẹ. Sau đó, Pháp hội thực hiện nghi thức cài Hoa Hồng ngày Vu Lan Báo Hiếu.

Nghi thức cài Bông hòa ngày Vu Lan Báo Hiếu.
ĐĐ.Thích Thiện Châu phó Ban kiêm Chánh thư ký BTS PG Q.3 xướng lễ Vu Lan và hướng dẫn Phật tử Dâng Y
Phật tử nhiễu Phật 3 vòng và Dâng Y lên Chư tôn đức

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Minh Hiền có nói. “Như lời Phật dạy, ngày Tự tứ là ngày Chư Tăng Ni hoàn thiện thêm về phước trí sau 3 tháng cấm túc an cư, thiện nam tín nữ nên trọn ngày này mà thành kính cúng dường lễ vật, với phước duyên đó mà hồi hướng cho hiện Cha Mẹ được phước thọ tăng, Tổ tiên quá cố được siêu sinh tịnh độ.”

Hình ảnh lễ Dâng Y tại chùa Phước Hòa: