Trang chủ Blog chùa Lễ hội dâng đèn Màghapùjà rằm tháng giêng tại chùa Candaransi

Lễ hội dâng đèn Màghapùjà rằm tháng giêng tại chùa Candaransi

713

Tối ngày rằm tháng Giêng, năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 19/02/2019), chùa Candaransi (164/235 Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3) đã trang nghiêm tổ chức lễ hội dâng đèn Màghapùjà theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy.

Dịp này, HT. Danh Lung – Ủy viên Thư ký HĐTS, Trụ trì chùa Candaransi đã buổi thuyết giảng về ý nghĩa của ngày Màghapùjà rằm tháng Giêng.

Lễ Màghapùjà rằm tháng giêng là ngày tưởng nhớ 03 sự kiện trọng đại của Phật giáo đó là:
– Ngày Đại hội Thánh Tăng.
– Ngày Đức Phật ban hành Giáo pháp.
– Ngày Đức Phật khả hứa với Ma vương, 03 tháng nữa Ngài sẽ Nhập Niết bàn.

Pháp hội tại chùa Candaransi

Lễ Màghapùjà là ngày Đức Phật ban hành giáo pháp, là hai sự kiện trọng đại gắn liền với cuộc đời và công cuộc hoằng dương chánh pháp của Đức Phật. Đây là ngày tụ hội của 1.250 vị Thánh tăng, trong số đó 1.000 vị thuộc nhóm Jatila và 250 vị kia thuộc nhóm Aggasavaka là đệ tử của ngài Xá-lợi-phất và ngài Mục Kiền Liên tại thành Vương Xá, mà không hề có sự triệu tập hay bất cứ dự tính nào trước.

Ngày này cũng chính là ngày kỷ niệm sự kiện Đức Phật hứa với Ma Vương đúng 3 tháng nữa sẽ nhập diệt, nhân dịp này Ngài thuyết giảng bài kinh Ovādapātimokha với sự nhắn nhủ của Đấng Từ phụ.

Với những ý nghĩa trọng đại đó, các ngôi tự viện đồng loạt tổ chức lễ cúng rằm tháng Giêng nguyện cầu cho quốc thái dân an, xã hội an bình, nhà nhà an vui.

Hòa thượng Trụ trì dâng đèn cúng dường Phật

Tại các chùa theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy thường kỷ niệm sự kiện trọng đại này bằng cách thọ hạnh đầu đà ngăn oai nghi nằm trong đêm, thức trọn đêm hoặc cúng đèn, hay cúng dường – đặt bát đến chư Tăng cầu phúc đầu năm.

 ĐĐ.Châu Hoài Thái tác bách cúng dường Tam Bảo

Đại-hội chư Thánh-A-ra-hán lần đầu này gọi là “Sāvakasannipāta” có đủ 4 chi:
1- Ngày rằm tháng giêng,
2- Chư Thánh-A-ra-hán gồm có 1.250 vị, mỗi vị đều tự đến hầu Đức-Thế-Tôn mà không có báo tin cho nhau biết. (1.250 vị Thánh-A-ra-hán gồm có nhóm 1.000 vị của 3 huynh đệ Kassapa và nhóm 250 vị của 2 vị Tối-thượng-Thanh-văn: Ngài Trưởng-lão Sāriputta và Ngài Trưởng-lão Mahāmoggallāna).
3- Chư Thánh-A-ra-hán gồm có 1.250 vị chỉ xuất gia theo cách Ehi Bhikkhūpasampadā với Đức-Phật mà thôi.
4- Chư Thánh-A-ra-hán gồm có 1.250 vị đều chứng đắc lục-thông. Khi ấy Đức-Phật thuyết dạy Ovādapatimokkha.

Phật tử tham dự Lễ hội dâng đèn ngày Màghapùjà rằm tháng giêng

Hoài Thái (ảnh: Đăng Huy)