Trang chủ Bài nổi bật Lễ nhập kim quan Phó Pháp Chủ HĐCM Trưởng lão Hoà thượng...

Lễ nhập kim quan Phó Pháp Chủ HĐCM Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Pháp

969

    Di ảnh cố Trưởng lão HT.Thích Hiển Pháp – Phó Pháp Chủ HĐCM

19 giờ 30 tối nay, ngày 16/11 (nhằm ngày 10/10/Mậu Tuất), tại chùa Hưng Phước (số 540/23 đường Cách mạng tháng 8, phường 11, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức Lễ tang đã trang nghiêm cử hành lễ cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ HĐCM. Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang quang lâm chỉ đạo công tác tổ chức lễ Tang và trực tiếp thực hiện nghi thức nhập kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ.

Chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS

Tham dự hộ niệm còn có chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh: Hoà thượng Thích Tịnh Hạnh và Hoà thượng Thích Như Tín; chư Tôn đức Hội đồng Trị sự (HĐTS): Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: Hoà thượng Thích Thiện Tâm, Hoà thượng Thích Thiện Tánh; Hoà thượng Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 T.Ư cùng chư Tôn đức Ban Thư ký HĐTS, Ban Thường trực HĐTS, HĐTS, Ban viên T.Ư và chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương, Đồng Nai,…

Niệm hương lễ Phật và tụng kinh cầu nguyện
HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS sái tịnh nhục thân cố Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp Chủ

Hoà thượng Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang đã cử hành lễ sái tịnh và cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng trong tiếng niệm Phật hòa âm ba chuông trống Bát-nhã liên hồi chuyển.

Cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng nhập kim quan

Sau khi nhục thân cố Đại Lão Hòa thượng được nhập kim quan, môn đồ pháp quyến đã làm lễ thọ tang, cảm niệm ân giáo dưỡng của vị tôn sư khả kính, người dành trọn đời phụng sự Đạo pháp – Dân tộc.

Môn đồ đệ tử quỳ phục thọ tang Ân sư

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp đã thu thần viên tịch vào lúc 10giờ 45 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2018 (nhằm ngày 10 tháng 10 năm Mậu Tuất) tại chùa Hưng Phước, số 540/23 đường Cách mạng tháng 8, phường 11, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Trưởng lão Hoà thượng trụ thế 86 năm, hạ lạp 66 hạ lạp.

Kim quan Trưởng lão Hoà thượng tôn trí tại chùa Hưng Phước, phường 11, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 08 giờ 00, ngày 17 đến hết ngày 21 tháng 11 năm 2018 (từ ngày 11 – 15 tháng 10 năm Mậu Tuất).

Lễ truy niệm cử hành lúc 05 giờ 00, ngày 22 tháng 11 năm 2018 (ngày 16 tháng 10 năm Mậu Tuất), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập Bảo tháp tại chùa Pháp Thanh, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Được biết, Lễ Tang cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Hiển Pháp được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Một số hình ảnh của lễ nhập kim quan:

Cung thỉnh chư tôn đức giáo phẩm quang lâm Giác linh đường

HT.Thích Tấn Đạt – Ủy viên Thư ký HĐTS thông qua chương trình tang lễ
Thượng toạ Thích Lệ Trang, Phó ban Ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN xướng lễ.
Chư tôn Hòa thượng chứng minh tụng kinh cầu nguyện
HT.Thích Như Tín sái tịnh linh đường và kim quan
Môn đồ thỉnh nhục thân Ân sư
Hòa thượng Chủ tịch tiễn biệt bâc thạch trụ tùng lâm của GHPGVN
Đông đảo Tăng, Ni, Phật tử tham dự lễ thỉnh nhục thân cố Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp Chủ nhập kim quan
Môn đồ đảnh lễ cảm niệm
HT.Thích Huệ Thông – Phó tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 T.Ư, thông qua danh sách ban tổ chức tang lễ
Lễ thọ tang của Môn đồ đệ tử

Hoài Thái – Minh Ân, ảnh: Đăng Huy