Trang chủ PGVN GHPGVN Lược sử Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam

Lược sử Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam

193

Tham gia dự Hội nghị có Cụ Hoàng Quốc Việt – Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Ban Tôn giáo của Chính phủ, đại biểu của Uỷ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.


Đây là Hội nghị có ý nghĩa đánh dấu bước ngoặt trọng đại đối với Phật giáo Việt Nam. Hội nghị đã thông qua Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, suy tôn 50 vị Hoà thượng trưởng lão tham gia Hội đồng Chứng Minh, 49 vị Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức tăng ni, cư sĩ tham gia Hội đồng Trị sự; suy tôn Hoà thượng Thích Đức Nhuận làm Pháp Chủ và Hoà thượng Thích Trí Thủ làm Chủ tịch.