Trang chủ Tin tức Ngày truyền giới chính thức của Đại giới đàn Hà Nội 2017

Ngày truyền giới chính thức của Đại giới đàn Hà Nội 2017

80
Theo chương trình đã ấn định, đúng 7h15’ chư tôn đức trong Ban tổ chức Giới đàn và các vị nghiệp sư, các vị Giới tử đã thành kính cung nghinh Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN cùng Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Ủy viên thường trực HĐCM GHPGVN, Hội đồng giới sư Tăng, hội đồng giới sư Ni quang lâm lễ đường.

  
  
  
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cầu thính Đức Pháp Chủ trước giờ khai mạc

  
  
  

Mở đầu chương trình, tất cả chư tôn đức trong ban kiến đàn, chư vị giới sư, chư vị nghiệp sư và 276 giới tử đã thành kính đỉnh lễ chào mừng, khánh thọ Đức Đệ Tam Pháp Chủ. Nhân dịp này, Ngài đã ban đạo từ tới toàn thể đại chúng:

Hôm nay chúng tôi được thừa hưởng ân đức của các bậc tiền bối đã để lại lề lối cho các môn đồ hậu học, gặp gỡ chúng tôi trong buổi đầu đăng đàn, thụ giới. Chúng tôi cũng xin có đôi lời để nói lên niềm hoan hỷ và cũng là tin mừng. Sự nghiệp của chúng tôi được thừa kế chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các lớp trước đã từng làm. Người xuất gia tu hành cũng vì có phúc lớn mà được gặp Phật pháp, mà cái phúc lớn ấy lại còn được gặp các bậc tiền bối, cao tăng để trao truyền những điều giới châu từ tiểu thừa, trung thừa, đại thừa đến cho các hàng ngũ xuất thân cầu giới. Hôm nay, chúng tôi cũng được Tam Bảo gia hộ và các vị giới sư, giới tử cũng tưởng niệm đến chúng tôi là những người cao tuổi sống trong Phật pháp. Chúng tôi đã từng trải qua  các đàn trao truyền giới pháp và được chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng, ni dự các giới đàn lớp trước trao truyền và đến nay chúng tôi có ân huệ được đến. Hôm nay lại gặp được đông đảo chư vị tăng ni xuất gia cầu tiến thân đến giới đàn để tu hành, đó là một điều rất hy hữu và rất hoan hỷ. Đến nay tôi đã được chư vị giới sư vì các giới tử tăng ni nhận thức đến chúng tôi và chúng tôi gặp gỡ giới đàn này thật là một phúc duyên lớn lao rất hiếm có. May mắn rằng điều hay nhất là chúng ta lại gặp được trong thời sự đất nước ta độc lập, và lại còn được xuất gia theo Phật gặp các bậc minh sư, để tu hành nối noi sự nghiệp của Phật Tổ làm cho việc đạo, việc đời, ích nước, lợi dân, trang nghiêm Giáo hội của Phật Giáo Việt Nam, đó là một điều rất vui mừng. Cho chúng tôi biết hôm nay chúng tôi cũng phải cố gắng tới đây để thể hiện tấm lòng vui mừng cùng với các bậc giới sư và theo lời Phật Tổ chỉ giáo tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, vì thế chúng tôi cũng phải khắc phục khó khăn vì tuổi tác và sức khỏe để tới đây cùng tham dự giới đàn với các bậc giới sư, cùng thể hiện tấm lòng vui mừng, các giới tử lại có lòng cầu đạo, cầu giới. Trong thời này đất nước đã được độc lập lại giới đàn đông đảo với các vị tăng,ni xuất gia cầu Phật, để thúc liễm thân tâm đăng đàn giới phẩm đó là những điều mong muốn của chúng tôi. Cho nên cũng phải cố gắng quên cả sự yếu đuối tuổi già, mà nên thể hiện với tấm lòng vui mừng trước cảnh nhân dân đông đảo còn giàu lòng tín ngưỡng, mà nhất là lại còn được các vị nam nữ phát tâm xuất gia theo thầy học đạo, để làm tròn sứ mệnh của Phật pháp. Hôm nay đây chúng tôi cũng đáp lời thỉnh cầu của hàng ngũ giới tử cũng như là các vị nghiệp sư trong giới đàn. Nên tới đây thân hành gặp gỡ và đồng tâm hoan hỷ tới các bậc giới sư, các bậc nghiệp sư đã tiếp dẫn hậu lai đăng đàn truyền thụ giới pháp cho lớp hậu côn, đó là chúng tôi cũng nhận thấy Phật pháp hãy còn có cơ hội lưu truyền tới thế gian, tới đất nước chúng ta. Trong đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc thì người xuất gia tu hành còn hạnh phúc nào hơn hạnh phúc như thế này nữa. Đất nước được độc lập, lại được học Phật pháp, lại được các bậc giới sư truyền trao giới pháp để xuất gia, hành đạo tiến đến con đường giải thoát, giác ngộ của Phật Tổ. Chúng tôi xin tận tâm tùy hỷ và cầu mong các vị giới sư tận tâm tiếp dẫn hậu lai, để báo Phật ân đức trao truyền cho giới tử tăng ni, để được thúc liễm thân tâm, trang nghiêm Phật pháp. Được lãnh thụ giới châu, giữ gìn cho giới thân tuệ mệnh và làm sáng tỏ cho Phật pháp các đời tiền bối Đinh, Lê, Lý, Trần đó là nước ta vẫn là một đất nước theo Phật pháp và chính tín Phật pháp. Cho nên đã có các bậc tổ sư tiền bối Lý, Trần để lại những gương sáng ấy cho chúng ta phải biết mình, biết người, biết lo công việc tu hành và trang nghiêm Giáo hội cũng như phải lo đến những công việc ích nước lợi dân. Chúng tôi xin có mấy lời để cầu nguyện Phật tổ gia hộ cho các vị thân tâm thường an lạc, tinh tiến trên sự nghiệp phụng đạo, tu hành, giới châu viên mãn, để đem lại hạnh phúc cho bản thân và trang nghiêm Giáo hội làm cho đất nước chúng ta Phật pháp đời Trần, đời Lý được sáng tỏ, hi vọng về cuộc sống của nhân dân đó là một điều rất tích cực theo chân lý của Phật giáo mà các vị cố gắng xuất gia, tu hành theo gương các bậc tiền bối Lý, Trần để làm rạng rỡ Phật pháp trên đất nước Việt Nam và cho giới thân tuệ mệnh của Phật pháp và bản thân. Chúng tôi cầu nguyện Phật tổ chứng minh, gia hộ cho các vị như ý, sở cầu, tòng tâm toại nguyện. 

NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Đại chúng đã nhất tâm y giáo phụng hành lời Đức Pháp Chủ căn dặn. 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Đại diện chính quyền và nhân dân địa phương dâng hoa cúng dàng Đức Pháp Chủ

  
  
  
  

Đúng 8h30’ đại giới đàn được thực hiện theo nghi thức giới đàn thụ giới. Tới giờ phút này, giới đàn đã đầy đủ ba yếu tố: đàn tràng trang nghiêm, giới sư thanh tịnh, giới tử chí thành. Sau ba ngày hành sám, tiêu trừ nghiệp chướng, giới tử đã bắt đầu bước vào ngày thụ giới.
Buổi sáng cùng ngày, chư tôn đức hội đồng giới sư với sự chứng minh của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – ngôi đàn đầu Hòa thượng; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TW, Trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội ngôi Yết Ma A Xà Lê; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó chủ tịch thường trực HĐTS TW GHPGVN làm Giáo thụ A Xà Lê cùng chư tôn đức tôn chứng sư: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Hòa thượng Thích Thanh Hưng, Thượng tọa Thích Thanh Chính, Thượng tọa Thích Thanh Phúc, Thượng tọa Thích Tiến Đạt, Thượng tọa Thích Chiếu Tạng. 

  
  
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm

  
  
  
  
Hội đồng giới sư Ni lễ cầu thỉnh Hội đồng giới sư Tăng

  
  
  
  
Hội đồng giới sư niêm hương bạch Phật

  
  
  
  
Tam sư
  
Thất chứng
  
  
Hội đồng giới sư Tăng đăng đàn

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Chư tôn đức đã đăng đàn truyền thụ Tỷ khiêu giới cho 45 giới tử Sa Di cầu giới. Song song với giới đàn Tăng, bên giới đàn Ni đã cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Hằng làm Hòa thượng đàn đầu, Ni trưởng Thích Đàm Kim ứng ngôi Yết Ma A Xà Lê và Ni trưởng Thích Đàm Thành – chùa Liễu Khê làm Giáo thụ A Xà Lê cùng 7 vị Ni trưởng, Ni sư làm tôn chứng sư truyền thụ bản pháp Yết Ma cho các vị Thức Xoa Ma Na cầu thụ giới Tỷ Khiêu Ni.

  
Tam sư giới đàn Ni

  
Thất chứng giới đàn Ni

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Buổi chiều cùng ngày, chư tôn đức hai hội đồng giới sư đã đăng đàn truyền chính pháp Yết Ma cho 52 vị Thức Xoa Ma Na cầu thụ giới Tỷ Khiêu Ni theo nghi thức luật Phật. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Buổi tối cùng ngày, các vị Tân Tỷ Khiêu và Tân Tỷ Khiêu Ni vẫn nghiêm trì khóa lễ hành sám tối trong sự nhất tâm thành kính và trang nghiêm nhất.