Trang chủ Tin tức Ninh Bình: Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thăm, sách tấn...

Ninh Bình: Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng thăm, sách tấn cho Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Lần đầu tiên Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN tổ chức khóa tu dành cho Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khu vực miền Bắc, với sự tham dự kỷ lục hơn 6.500 người, từ ngày 2 đến ngày 3-12-2023, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình).

150

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, vị khai sáng Đạo tràng Pháp Hoa đã quang lâm; theo lời thỉnh cầu của Ban Tổ chức, ngài đã có lời sách tấn cho toàn thể Tăng Ni, Phật tử vào ngày thứ hai của khóa tu, 3-12-2023, tại Hội trường Vesak thuộc quần thể chùa Bái Đính.

Theo đó, ngài nhắc lại những lời khai thị ý nghĩa và thiết thực của cố Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN, về lĩnh vực hoằng pháp ngay sau khi Giáo hội được thành lập vào năm 1981.

“Bất cứ chỗ nào mà có người phát tâm Bồ-đề thì nơi đó có Phật”, ngài nhắc lại tinh thần mà Đức Thế Tôn đã dạy trong kinh Pháp hoa và nói về duyên khởi của việc hình thành Đạo tràng Pháp Hoa ngay tại Hà Nội, vào dịp Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ III (1992), trong một môi trường đặc biệt là khách sạn Kim Liên, nơi cư trú của các đại biểu từ các tỉnh thành về tham dự Đại hội.

Sau đó, Đạo tràng Pháp Hoa được hình thành, sinh hoạt chính thức tại chùa Lý Triều Quốc Sư (Hà Nội) do Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trụ trì.

“Đạo tràng Pháp Hoa ra đời bên cạnh Ban Hoằng pháp, nhằm mục tiêu hỗ trợ cho Ban Hoằng pháp. Chư Tăng trong Ban Hoằng pháp có trách nhiệm hoằng truyền Chánh pháp của Đức Phật, Đạo tràng Pháp Hoa có trách nhiệm hộ trì Chánh pháp của Đức Phật. Nơi nào có thuyết pháp giảng kinh, thì nơi đó có mặt của Đạo tràng Pháp Hoa…”, Trưởng lão Hòa thượng khai sáng Đạo tràng Pháp Hoa nói.

Ngài cũng nói thêm về “chúng duyên khởi” và vai trò của Đạo tràng Pháp Hoa, nhấn mạnh yếu tố trang nghiêm và thanh tịnh nhờ sự phát nguyện và tu tập, quyết định phẩm chất của việc hộ trì Chánh pháp mà mỗi hành giả Pháp Hoa phải ý thức và thực hiện cho bằng được.

Trưởng lão Hòa thượng nhắc lại truyền thống lịch sử của Phật giáo Việt Nam, với các bậc Thánh tăng như Tổ sư Khương Tăng Hội; sự du nhập của kinh Pháp hoa rất sớm, với Pháp hoa tam muội do ngài Chi Cương Lương Tiếp dịch.

Ngài khuyến tấn các Phật tử giữ tâm thanh tịnh, sống theo hạnh nguyện Bồ-tát và cùng với các ngài làm quyến thuộc. “Chúng ta làm với tất cả tấm lòng, hết duyên thì chúng ta sẽ trở về với thế giới của Đức Phật mà chúng ta thường gọi là ‘Thật báo trang nghiêm Tịnh độ’… Lấy đó làm mục tiêu phấn đấu thì sẽ thành tựu được các Phật sự”, ngài khai thị cho Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa.

Khóa tu dành cho các Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc do Ban Hoằng pháp T.Ư tổ chức tại chùa Bái Đính (Nình Bình) bế mạc vào chiều 3-12-2023 trong niềm hoan hỷ.

Hà My – Diệu Tường