Trang chủ Diễn đàn Nhịp cầu độc giả Phổ biến các đề xuất truyền thông PG của CS Minh Thạnh

Phổ biến các đề xuất truyền thông PG của CS Minh Thạnh

86

Tôi ủng hộ, hoan nghênh việc làm này, đồng ý việc phổ biến các bài viết của tôi đăng trên trang web Phattuvietnam.net dưới mọi hình thức.

Tôi yêu cầu ghi rõ nguồn Phattuvietnam.net khi phát hành những bài viết của tôi lấy từ website trên trong khuôn khổ yêu cầu chung của Ban Biên tập và ghi rõ tên tác giả Minh Thạnh.

Tôi không yêu cầu về nhuận bút, phí tác quyền, kể cả trong trường hợp tập hợp những bài viết của tôi ấn hành thành sách để bán.

Về nội dung, tôi xin được yêu cầu theo đúng văn bản đã phổ biến trên website Phattuvietnam.net (có thể biên tập lại sơ suất về lỗi chính tả, nếu có).

Về thủ tục, phương thức phát hành (thí dụ in thành sách) cần theo đúng luật pháp hiện hành, thì cá nhân hay đơn vị tổ chức phát hành có trách nhiệm thực hiện thủ tục xuất bản theo đúng quy định pháp luật.

Tôi sẵn sàng hợp tác khi có yêu cầu về thủ tục đối với tác giả.

Tôi nêu ra những đề xuất về truyền thông Phật giáo với mong mỏi đóng góp cho đạo pháp những phương thức hoằng pháp mới truyền chính pháp.

Vì vậy, tôi chân thành cảm ơn quý đạo hữu giúp phổ biến những đề xuất của tôi, dù dưới hình thức nào.

MT