Trang chủ Blog chùa Quảng Ninh: Hàng ngàn Phật tử dự lễ khai Pháp chùa Ba...

Quảng Ninh: Hàng ngàn Phật tử dự lễ khai Pháp chùa Ba Vàng

224

Tại buổi Pháp thoại, Đại Đức trụ trì đã nhắc lại công trạng của Phật Hoàng Trần Nhân Tông đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam, giúp các Phật tử, nhân dân hiểu được thân thế, sự nghiệp của Ngài và những đóng góp của Ngài cho sự phát triển Phật giáo nói chung và PGVN nói riêng.

Không những thế, Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông còn để lại rất nhiều những tác phẩm quý báu cho Phật Giáo của Việt Nam. Trong đó có 1 bài kệ nổi tiếng được mang tên:  “ Cư Trần Lạc Đạo phú”. Nói lên người tu hành ngay tại cõi trần gian này vẫn luôn sống một cuộc sống an lạc. Đại đức trụ trì Thích Trúc Thái Minh đã trích 4 câu trong bài:  “ Cư trần lạc đạo phú”. Đây là bài kệ sau hồi thứ 10, bài kết của “Cư trần lạc đạo phú”:

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên,

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên.

Gia trung hữu bảo hưu tầm mích,”

Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền”

Dịch nghĩa:

“ Ở đời vui đạo hãy tùy duyên

Đói đến thì ăn, nhọc ngủ liền

Trong nhà có báu thôi tìm kiếm

Vô tâm trước cảnh, hỏi gì thiền”

Đây là câu thơ nói lên những vấn đề căn bản của hành Bồ tát đạo, chúng ta sống trong trần gian vui đạo phải biết tùy duyên và tùy duyên ở đây là tùy duyên bất biến, thấy được sự chân thật, thấy được chánh thể, tu tâp có định hướng, đói thì ăn, mệt thì ngủ, tu là sửa là điều phối tâm của mình, nếu điều phục được tâm thì tâm sẽ trời lại bình thường, sống phải biết đủ, thiểu dục chi túc.

Trước khi kết thúc buổi thuyết Pháp, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã làm lễ Quy y Tam Bảo cho hàng ngàn Phật tử có mặt tại chính điện, các Phật tử đã phát tâm Quy y trong đợt này. Trước khi các Phật tử đối trước Tam Bảo đọc lời phát nguyện Quy y Tam Bảo, các Phật tử đã được lắng lòng nghe Đại Đức trụ trì giảng về Quy y Tam Bảo, thế nào là Quy y Tam Bảo và quy y Tam Bào được những lợi lạc gì?

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được: