Để kỉ niệm sự kiện Đức Phật thành đạo, đêm ngày 8/12 Kỉ Hợi (02/01/2020) tại chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng Ni, Phật tử đã tổ chức chương trình “Đêm thiền mừng ngày Đức Phật thành Đạo”.

Cũng vào ngày 8/12/Kỷ Hợi (tức ngày 02/01/2020), hàng nghìn Phật tử ở khắp các tỉnh thành đã hân hoan về chùa Ba Vàng thọ trì Bát quan trai giới một ngày một đêm thanh tịnh.

Tinh tấn tu học chính là sự đền ơn, báo ơn thiết thực nhất đối với ân đức sâu dày của Phật, Pháp, Tăng. Hiểu rõ được điều đó thông qua những lời chỉ dạy của Đại đức Thích Trúc Thái Minh cũng như lời giảng giải của Đại đức giới sư, hàng Phật tử phát nguyện cố gắng tu tập để cúng dường lên Đức Phật nhân ngày kỷ niệm thành đạo của Người, đồng thời hồi hướng nguyện cầu cho quốc thái dân an, đạo Phật trường tồn, nhân dân thấm nhuần Pháp lạc.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here