Trang chủ Tuổi trẻ Gia đình Phật tử Quảng Trị: Hội nghị Huynh trưởng GĐPT

Quảng Trị: Hội nghị Huynh trưởng GĐPT

62

Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự của GĐPT Quảng Trị nhiệm kỳ vừa qua đã nêu lên những ưu, khuyết điểm, đồng thời đánh giá và khen thưởng biểu dương những đơn vị GĐPT xuất sắc.