Trang chủ PGVN Lịch sử PGVN Sắp ra mắt Kỷ yếu “Hội nghị ra mắt nhân sự 13...

Sắp ra mắt Kỷ yếu “Hội nghị ra mắt nhân sự 13 Ban, Viện trung ương GHPGVN”

Sách kỷ yếu sẽ được ra mắt ngày 10/9/2018 tại Hội nghị sinh hoạt Phật giáo,diễn ra tại Văn phòng 2 T.Ư Giáo Hội.

772

Sách kỷ yếu với phần nội dụng chính là: các quyết định, danh sách nhân sự, hình ảnh nhận quyết định chuẩn y nhân sự của 13 Ban, Viện đã được ra mắt trong năm 2018 tại TP.HCM:  Thiền viện Quảng Đức (Văn phòng 2 T.Ư GH), Việt Nam Quốc Tự ; Hà Nội: chùa Quán Sứ (văn phòng 1 T.Ư GH), Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội, Chùa Bằng (Linh Tiên Tự).

13 Ban, Viện trung ương GHPGVN gồm: Tăng Sư, Giáo Dục, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng Pháp, Nghi lễ, Văn Hóa, Phật giáo quốc tế, Kinh tế tài chánh, Từ thiện xã hội, Thông tin – truyền thông, Pháp chế, Kiểm Soát, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam.

Được biết, Sách kỷ yếu sẽ được ra mắt ngày 10/9/2018 tại Hội nghị sinh hoạt Phật giáo, diễn ra tại Văn phòng 2 T.Ư Giáo Hội (Thiền viện Quảng Đức). Sách sẽ được kính biếu đến Chư tôn đức giáo phẩm HĐCM, HĐTS, và các đại biểu tham dự Hội nghị hôm đó.

Sách kỷ yếu “Hội nghị ra mắt nhân sự 13 Ban, Viện trung ương GHPGVN” dưới sự chỉ đạo thực hiện từ Chủ tịch HĐTS GHPGVN Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Tổ chức thực hiện và biên tập: Tổ thông tin truyền thông Văn phòng 2 T.Ư GHPGVN, Chủ Biên:  ĐĐ.Thích Minh Ân.