Trang chủ Văn hóa Du lịch Tây Yên Tử – điểm đến du lịch của bạn

Tây Yên Tử – điểm đến du lịch của bạn

191

Năm 2020 với chủ đề “Bắc Giang – Miền đất thiêng Tây Yên Tử”. Tuần Văn hóa – Du lịch của tỉnh gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của Bắc Giang.

Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Bắc Giang 2020 đã khai mạc vào 20 giờ ngày 29/01/2020 (tức mùng 5 tháng Giêng) tại Khu di tích Chiến thắng Xương Giang (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Tuần Văn hóa – Du lịch sẽ gồm nhiều hoạt động hấp dẫn: Tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia đặc biệt địa điểm Chiến thắng Xương Giang tại Thành Xương Giang và lễ khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Bắc Giang năm 2020 tại thành phố Bắc Giang;

Lễ hội xuân Tây Yên Tử năm 2020 khánh thành Tòa Thượng điện chùa Hạ thuộc Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử tại huyện Sơn Động.

Thông qua Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Bắc Giang 2020 nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, hấp dẫn, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch của tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là không gian văn hóa – Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử.

Du lịch tỉnh Bắc Giang 2020 nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Đồng thời, tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương trong tỉnh với các tỉnh bạn, kết nối văn hóa – du lịch vùng Yên Tử như: Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương với Bắc Giang); từ đây khẳng định vị thế du lịch Bắc Giang với cả nước và khu vực.