Trang chủ Quốc tế Thái Lan: Đức Somdej, Đệ Nhất Phó Sãi Vương Giáo hội Phật...

Thái Lan: Đức Somdej, Đệ Nhất Phó Sãi Vương Giáo hội Phật giáo Vương quốc Thái Lan viên tịch

226
0

Đức Somdej Mahā Rāja Maṅgalācāriyā, Đệ Nhất Phó Sãi Vương Giáo hội Phật giáo Vương quốc Thái, Viện chủ Đại tự viện Paknam Bhasicharoen, Bangkok đã viên tịch vào lúc 5g48’ tại bệnh viện Hoàng gia Sirirat, Bangkok, trụ thế 96 tuổi, 76 hạ lạp.

Đức Somdej sinh ngày 26/8/1925. Ngài xuất gia tu học và thọ sa-di giới năm 14 tuổi tại một ngôi chùa ở vùng Đông Bắc Thái Lan. Ngài thọ cụ túc giới ngày 11/5/1945 tại đại tự viện Paknam Bhasicharoen.

Năm 1954 ngài hoàn tất khóa học Pāli 9 lớp, nhận được văn bằng Phật học cao nhất của Giáo hội Phật giáo Thái Lan thời bấy giờ. Sau đó được đức Đại Trưởng lão Viện chủ đại tự viện Paknam Bhasicharoen là Đại Thiền sư Luongphor Sodh tin tưởng giao phó việc điều hành, quản trị đại tự viện này.

Sau khi đức Luongphor Sodh viên tịch, ngài chính thức được Giáo hội Phật giáo Thái Lan và Hoàng gia suy cử vào ngôi vị Viện chủ đại tự viện.

Từ năm 1957 trở vể sau ngài được Hội đồng Đại Tăng thống tin tưởng giao phó nhiều trọng trách, và ngài đã hoàn thành tốt đẹp các Phật sự cấp trên ủy thác.

Năm 1990, ngài được lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Thái Lan và đức vua Bhumibol Adulyadej cung thỉnh vào Hội đồng Đại Tăng thống, phụ trách khoa Pāli toàn nước Thái và sau đó kiêm nhiệm chức vụ Tăng thống vùng Đông bắc Thái.

Do tuổi cao sức yếu ngài xả bỏ báo thân tại bệnh viện Hoàng gia Sirirat, Bangkok vào lúc 5 giờ 48 phút ngày 9 tháng 12 năm 2021

Theo thông tin từ văn phòng Đại tự viện Paknam thì di thể của đức Đệ nhất Phó Sãi Vương sẽ được cung nghinh từ bệnh viện về chùa vào ngày 12/12/2021.

Được biết, Đại Trưởng lão là bậc tôn sư và cũng là đại ân nhân của nhiều thế hệ Tăng sinh người Việt du học Phật học lưu trú ở đại tự viện Paknam Bhasicharoen, Bangkok ở Thái Lan từ cuối thập niên 1960 đến nay.


P.V

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here