Trang chủ Bài nổi bật Thành lập Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Thành lập Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh GHPGVN

748
0

Ngày 8/7/2020, Hội Đồng Chứng Minh GHPGVN ban hành Thông tri số 02/TTr-HĐCM về việc thành lập Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thông tri nêu rõ, căn cứ khoản 6, Điều 16, Chương IV Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), đồng thời được sự chuẩn y của Đức Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN thông tri đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự về việc  thành lập Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh GHPGVN với danh sách đính kèm (gồm có 01 Chủ tịch, 06 thành viên và 01 thư ký).

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, làm Chủ tịch Hội đồng Giám luật.

Các thành viên gồm: 1/ Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký, 2/ Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ, 3/ Trưởng lão Hòa thượng Thích Dương Nhơn, Phó Pháp chủ, 4/ Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, 5/ Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ, 6/ Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh.

Thượng tọa Tiến sỹ Luật học Thích Giác Dũng, Trưởng khoa Luật Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh làm Thư ký Hội đồng Giám luật.

Văn phòng của Hội đồng Giám luật đặt tại Chùa Quán Sứ – Hà Nội và Thiền viện Quảng Đức – TP. Hồ Chí Minh.


N.BẢO

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here