Trang chủ Văn hóa Nghệ thuật Thị Mầu lên chùa

Thị Mầu lên chùa

658

Trích đoạn Thị Mầu lên chùa trong vở chèo kinh điển Quan Âm Thị Kính