Trang chủ PGVN GHPGVN Thông điệp của Ban thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhân...

Thông điệp của Ban thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhân kỷ niệm 25 năm GHPGVN

96


Kính gửi :  Chư tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng Ni, quý vị cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.


Cách đây 25 năm tại chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với sự hiện diện của 165 đại biểu Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử đại diện 9 tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước. Đây là Hội nghị đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với lịch sử 2.000 năm tồn tại và phát triển của Phật giáo Việt Nam trong sứ mệnh phụng sự đạo pháp và dân tộc. Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển, thay mặt Ban Thường trực HĐCM GHPGVN và nhân danh cá nhân, tôi có lời cầu chúc đến chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể quý vị Đại đức Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử ở trong nước và ở nước ngoài thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành.


Trải qua 25 năm thành lập và phát triển, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động, Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử GHPGVN đã đạt được nhiều thành tựu Phật sự quan trọng, tạo nền móng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Phật giáo nước nhà trong lòng dân tộc. Hệ thống tổ chức được củng cố và hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của xã hội; Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, làm nòng cốt cho việc triển khai thực hiện công tác Phật sự; Giáo dục đào tạo Tăng Ni, Phật tử được phát triển ở tất cả các cấp học, cơ sở vật chất trường lớp được mở rộng và đầu tư khang trang, nội dung và phương pháp giáo dục không ngừng được đổi mới; Hoằng dương Chánh pháp phát triển rộng khắp, làm sáng tỏ giáo lý trong cuộc sống nhân gian; Từ thiện xã hội thiết thực và kịp thời, góp phần tích cực cùng với toàn dân giải quyết những vấn đề xã hội, khắc phục những hậu quả của thiên tai; Quan hệ bang giao quốc tế được chú trọng, nâng cao vị thế của đất nước và Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng thế giới; Nghiên cứu và xuất bản ấn phẩm tạp chí, kinh sách Phật giáo, đáp ứng nhu cầu trong các tầng lớp xã hội. Những thành tựu Phật sự đó là minh chứng để khẳng định tính tất yếu của sự thống nhất Phật giáo Việt Nam và sự trưởng thành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt 25 năm qua. Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, tôi có lời tán thán công đức đến chư Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử trong và ngoài nước và bày tỏ tri ân công đức các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc cùng toàn thể đồng bào đã hộ trì thành tựu Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


Kính bạch chư Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử,


Trong không khí trang nghiêm và hoan hỷ, tôi kêu gọi chư Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử cả nước hãy không ngừng phát huy truyền thống lịch sử 2.000 năm Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc và tinh tiến để thành tựu nhiều Phật sự ích đạo lợi đời.


Nhân kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi đề nghị chư Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử dành một phút tưởng niệm chư tôn giáo phẩm, chư Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử đã viên tịch qua các thời kỳ và cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho sự xương minh của Đạo pháp và thành tựu Phật sự của mỗi chúng ta.


Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.


TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM


Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật


                                           Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH