Trang chủ PGVN GHPGVN Thông điệp của Đức Pháp chủ nhân kỷ niệm 30 năm GHPGVN

Thông điệp của Đức Pháp chủ nhân kỷ niệm 30 năm GHPGVN

109

 

 

 

 

THÔNG ĐIỆP
CỦA ĐỨC PHÁP CHỦ
NHÂN KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
________________________________
 
Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011
 
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
 
Kính gửi: Chư tôn túc Hoà thượng, Thượng toạ, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng ni, Cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài;
 
Nhân Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Tôi có lời cầu chúc Phật sự viên thành đến các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lời cầu chúc cát tường an lạc đến Chư tôn túc Hoà thượng, Thượng toạ, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng ni, Cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.
 
Ngày 07 tháng 11 năm 1981, Hội nghị hợp nhất các tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước thành tựu viên mãn, quyết nghị thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam là sự kiện quan trọng đối với Phật giáo nước nhà, là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, là sự kết tinh trí tuệ và là niềm khát vọng của chư Tăng ni, Phật tử thuộc các tổ chức, hệ phái Phật giáo trong cả nước.
 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời là chủ thể duy nhất có sứ mệnh truyền trì đạo mạch nối tiếp lịch sử truyền thống 2000 năm Phật giáo Việt Nam đồng hành với dân tộc và mãi mãi là thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hộ quốc an dân.
 
30 năm xây dựng và trưởng thành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam lãnh đạo Tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã làm nên nhiều thành tựu Phật sự quan trọng trên tất cả các lĩnh vực vì Đạo vì Đời, làm cho Đạo pháp xương minh, Giáo hội trang nghiêm và phát triển bền vững trong cộng đồng dân tộc, góp phần to lớn cùng với toàn dân xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày một văn minh giàu đẹp.
 
Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Tôi có lời tán thán công đức đến Chư Tăng ni, Cư sĩ Phật tử đã không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, hoà hợp, nỗ lực hoàn thành mọi Phật sự. Thông qua những thành tựu Phật sự đã đạt được trong 30 năm qua, cho phép chúng ta thêm một lần nữa khẳng định tính tất yếu khách quan của Hội nghị hợp nhất các tổ chức, hệ phái Phật giáo cả nước, cũng như phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: “Đạo Pháp – Dân tộc- Chủ nghĩa Xã hội” là đúng đắn và đang được phát huy sâu rộng trong các chương trình hoạt động Phật sự chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
 
Tình hình thế giới và trong nước đã và đang có nhiều biến đổi sâu sắc, tác động sâu rộng đến cộng đồng xã hội, trong đó có những nội dung liên quan đời sống văn hoá tinh thần sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Nhân Đại lễ này, Tôi kêu gọi các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Chư Tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài không ngừng phát huy truyền thống 2000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam đồng hành với dân tộc và những thành tựu Phật sự mà Giáo hội đã đạt được trong thời gian qua, để tinh tiến, nỗ lực phấn đấu hoàn thành mọi Phật sự và quyết tâm khắc phục những hạn chế tồn tại chưa làm được để xây dựng và phát triển Giáo hội đáp ứng với yêu cầu chung của xã hội.
 
Đặc biệt, trong thời gian tới, Giáo hội cần chú trọng quan tâm đúng mức đến công tác truyền thông các Phật sự trên mọi phương diện và coi đó là phương tiện hữu hiệu nhất để truyền tải chính pháp và văn hoá Phật giáo đến với cộng đồng xã hội, là cơ sở để tạo nên sự phát triển bền vững và sự xương minh của đạo mạch trong lòng dân tộc.
 
Thông qua Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt các cấp Giáo hội và Chư Tăng ni, Cư sĩ Phật tử, Tôi bày tỏ sự chân thành tri ân công đức sâu sắc nhất đến các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức trong nước và nước ngoài, cùng các tầng lớp nhân dân đã và đang quan tâm giúp đỡ, sẻ chia các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt 30 năm qua.
 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được những tình cảm tốt đẹp nhất và sự sẻ chia sâu sắc nhất của Quý cơ quan và cá nhân Quý vị lãnh đạo. Giáo hội coi đây là tình cảm, là động lực khích lệ to lớn để hoàn thành tốt mọi Phật sự ích đạo lợi đời.
 
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh!
 
                                                                                                 ĐỨC PHÁP CHỦ
                                                                                      GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
                                                                              Trưởng lão Hoà Thượng Thích Phổ Tuệ
                                                                                                         (đã ấn ký)