Trang chủ Tin tức Thông báo Thư mời dự Pháp hội Đại Bi cầu siêu thai nhi chùa...

Thư mời dự Pháp hội Đại Bi cầu siêu thai nhi chùa Giác Hải

103

Từ ngày 20 – 23.9. Quý Tỵ, chùa Giác Hải thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng thiết lập Pháp hội Đại Bi Lưu Ly Giới trì tụng Mật chú suốt 4 ngày đêm để cầu siêu và cầu an. Thành kính cung thỉnh Chư tôn Đức chứng minh, kính mời quý Phật tử đồng về tham dự.