Trang chủ Tin tức Thông báo Thư ngỏ: Thư viện Huệ Quang – Tiếp tục góp nhặt tư...

Thư ngỏ: Thư viện Huệ Quang – Tiếp tục góp nhặt tư liệu

518
1

Vào ngày 26/12/2019, Thư viện Huệ Quang đã có thư ngỏ về việc tiếp tục góp nhặt tư liệu từ các đơn vị, tự viện và cá nhân.

PTVN xin trích đăng nội dung của thư ngỏ này:

Tiếp nối sứ mệnh của Thầy chúng con là cố hòa thượng Thích Minh Cảnh đã thực hiện trong mười mấy năm qua, Thư Viện Huệ Quang thuộc Trung Tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang xin có lời thỉnh gọi đến quý chư tôn Hòa thượng, quý Ni trưởng, Ni sư trụ trì các tự viện, toàn thể tăng ni Phật tử, thiện hữu tri thức… Thư viện Huệ Quang sẵn sàng đón nhận mọi tư liệu từ sách báo Phật giáo cho đến ngoại điển, không ngại hư nát, cũ mục hay chủng loại.

Số sách báo mang về sẽ được lựa chọn những bản chưa có lưu vào Thư viện. Tích tiểu thành đa, mỗi nơi một ít với mục đích để có một trung tâm lưu trữ tư liệu Phật giáo tương đối đầy đủ cho mọi người tham khảo, tra cứu – điều mà chúng ta chưa làm được.

Quý vị nào có nhã ý đóng góp vào công tác này xin liên lạc với Thư viện Huệ Quang, số 116 Hòa Bình, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

ĐT. 037 642 9465 (Phòng Đọc)

       039 872 7108 (thầy Không Hạnh)

Thư viện hỗ trợ nhân sự đến tận nơi góp nhặt tư liệu nếu được yêu cầu. Quý vị ở xa có thể gửi tư liệu qua bưu điện, thư viện sẽ thanh toán mọi chi phí.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính ngỏ

Huệ Quang, cuối đông Kỷ Hợi

Thích Không Hạnh

1 BÌNH LUẬN

  1. Quý Ngài thừa kế TV Huệ quang từ 2 đời TLHT khai sơn Đức Huệ Hưng thế thứ 39 dòng LT Chánh tông [theo pháp kệ Tổ Đạo giới Định Tông do Đức Sơ tổ tiên khởi Nguyên Thiều tS truyến qua Viet Nam trên 3 thất kỷ qua].Kế thế là TLHT Minh Cảnh nối truyền đời thứ 40 tiếp tục Pháp Huynh mà cũng là Thầy sơ tâm Thế Đô.Phải nói TV Huệ Quang truyền đăng tục diệm ;tuy ko bày hình thức rườm rà mà thực hành tôn ý bách y bách thuận theo ngón tay chỉ trăng của Sư Ông của Thầy Bổn sư thực hành kế vãng khai thiệu long Pháp tạng ;vừa sưu tập kinh sách vừa vung bén ngôi nàh Gầy dựng chỉ dạy cồ ngử Hán nôm có khoa học mô phạm theo lối Tân Cựu học công cán rất tán thán là Ngài Không Hạnh và Minh Thuận tiêu biểu .Ngoài ra thỉnh mời quý học giả kiến thức PG nội điển cao tiêu biểu là Sư Cụ Giác Dũng toạ chủ tv Vĩnh Nghiêm quận 12 mà lại là Trường Pháp Tử lổi lạc của đức Cố TLHT Thượng Thủ thượng TÂM hạ CHÂU 1 danh tăng của PG Thế Giới và PGVN từ hậu bán thế kỷ thứ 20 qua thập niên đầu thế kỷ thứ 21.TV Huệ Quang cung thỉnh toàn nhugn74 Cao tăng phạm hạnh mô phạm PG đến chứng giảng ;cho nên học chúng lãnh hội 99%.Đáng chấp tay kính ngưởng Thiện Tai Khả Vỷ !!!Nam Mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here