Trang chủ Tuổi trẻ Thanh niên Phật tử Tịnh độ là lòng trong sạch, Di Đà là tính sáng soi

Tịnh độ là lòng trong sạch, Di Đà là tính sáng soi

273

ĐĐ. Thích Nguyên Đăng đã giới thiệu với toàn thể đạo tràng tham dự thời Pháp về công đức và phẩm hạnh của Phật A Di Đà: Vô lượng vô an (Ánh sáng vô lượng), Vô lượng thọ (Thọ mạng vô lượng), Cam lồ vương (Một tên khác của Phật A Di Đà, có nghĩa là bất tử).

Sau đó, Đại Đức giảng sư đã giảng giải và phân tích cho mọi thành viên nhận ra rằng trong một chừng mực nào đó chúng ta cũng có được một phần nhỏ phẩm chất của Phật A Di Đà và chư Phật nói chung, vì chúng ta đều là dòng dõi của Phật A Di Đà và của chư Phật (đệ tử Phật).

Qua phân tích thế giới tịnh độ của Phật A Di Đà dưới góc độ của thiền học, thầy dạy rằng: Tịnh độ ngay bây giờ và ở đây. Bằng việc giảng giải tịnh độ theo quan điểm của sơ tổ trúc lâm đại sỹ Trần Nhân Tông: “Tịnh độ là lòng trong sạch. Di Đà là tính sáng soi”. Thầy chia sẻ rằng mọi người nên góp phần kiến tạo tịnh độ giữa nhân gian đơn giản bằng cách xây dựng và bảo vệ môi trường xanh đẹp xung quanh thế giới chúng ta.

Theo thầy, hành tinh xanh có thể được xem như những người thân của chúng ta. Thậm chí có thể nói là mẹ hiền, bởi vì hành tinh xanh đã đem đến cho chúng ta điều kiện để sống như khí ô xy để thở. Qua đó thầy cũng thuyết giảng cho mọi người nhận chân ra rằng tịnh độ ngay trước mắt chúng ta. Vì thế, thầy khuyên mọi người hãy làm cho hành tinh xanh luôn được phát triển bền vững.

Đại Đức Thích Nguyên Đăng  – Trụ trì chùa Sùng Phúc, Hà Nam

Trên quan điểm của thiền học thầy cho mọi thành viên tham dự biết rằng tịnh độ và đức Phật A Di Đà đã hiện hữu trong mỗi con người chúng ta. Bởi thế chúng ta không cần phải hướng tìm về thế giới tịnh độ hay Phật A Di Đà bên ngoài chúng ta cũng như ở một thế giới xa xôi nào khác.

Thầy minh họa rằng chúng ta có thể kiến lập tịnh độ bằng những hành động thiết thực trong cuộc sống hàng ngày như ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, vốn phát xuất từ việc thiếu kiềm chế và thiếu chánh niệm của bản thân, gây nên những đổ vỡ cho chính mình và cho mọi người. Chẳng hạn, như nạn bạo lực gia đình, ma túy,…Và đặc biệt hơn thầy nhấn mạnh cho các thành viên thấy rằng mỗi người cũng có thể là những vị bồ tát tại gia bằng cách dấn thân phụng sự xã hội và đem lại an bình cho mọi người trên tinh thần vô ngã vị tha.

Mời đạo hữu, anh chị em Phật tử xem thêm hình ảnh sinh hoạt tại chương trình: