Trang chủ Blog chùa TPHCM: Chùa Viên Giác khai đàn Pháp hội Địa Tạng

TPHCM: Chùa Viên Giác khai đàn Pháp hội Địa Tạng

283
0

Buổi lễ bắt đầu diễn ra lúc 14h trong không khí trang nghiêm và thành kính với khóa lễ niêm đàn sái tịnh đàn tràng cung thỉnh mười phương chư Phật quang giáng đạo tràng chứng minh pháp hội.

Sau đó, là khóa lễ trì tụng Kinh Địa Tạng do chư Ni và Phật tử đồng tham gia hộ niệm nguyện cầu quốc thái dân an, nhân dân an lạc, kẻ còn người mất, hàm triêm lợi lạc, lục đạo cô hồn, siêu sanh thoát hóa.

Vào lúc 19h là khóa lễ trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, nhiễu Phật kinh hành trên đại điện và hồ giải oan để chiêu u với sự tham gia đông đảo của chư Tăng và Phật tử.

Sau đây là những hình ảnh diễn ra buổi lễ:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here