Trang chủ Tin tức TP.HCM: Truyền giới Sa-di tại Việt Nam Quốc Tự

TP.HCM: Truyền giới Sa-di tại Việt Nam Quốc Tự

469

PTVN – 14 giờ chiều ngày 13/10 (nhằm ngày 27/08/Canh Tý), Giới tử tại Giới Trường Việt Nam Quốc Tự được chư tôn đức Giới sư truyền thọ giới Sa-Di.


Trước Tổ đường, chư tôn đức Ban Nghi lễ đã cung an chức sự và cung thỉnh HT.Thích Thiện Pháp đương vi Hòa thượng Đường đầu, HT.Thích Huệ Minh làm Yết-ma, HT.Thích Hiển Đức làm Giáo thọ cùng bảy vị Tôn chứng: HT.Thích Minh Hiền (Q.1), HT.Thích Huệ Cảnh, HT.Thích Chơn Không, HT.Thích Trung Phú, HT.Thích Nhật Hỷ, TT.Thích Thiện Nghĩa và TT.Thích Huệ Công.

Theo đó, chư tôn đức Giới sư đã quang lâm Chánh điện Việt Nam Quốc Tự, đăng đàn truyền giới Sa-di cho 72 giới tử.

    

Tại chánh điện chư tôn đức Giới sư đã dâng dâng hương, bạch phật, đảnh lễ Tam bảo. Căn cứ theo danh sách trúng tuyển cầu thọ Sa-di giới, Hòa thượng Yết-ma đã tác pháp vấn hòa, xướng tên giới tử trước Đại Tăng.

Chư tôn đức Giới sư hướng dẫn Giới tử thực hiện một số nghi thức truyền thống như trao mạn y và đãy lọc nước, đảnh lễ tứ ân (sư trưởng, cha mẹ, đất nước và đàn-na tín thí).

Tiếp đó, Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới tướng của Sa-di đến giới tử, khuyến tấn giới tử giữ gìn trọn vẹn, học thêm các phép oai nghi, tinh tấn tu tập để tiến lên địa vị Tỳ-kheo sau này.

Chư tôn đức cũng đã trao các phần quà khích lệ đến các giới tử có số điểm thi tuyển cao nhất và tụng thuộc 4 quyển luật.

Sau khi thọ giới, chư Giới tử đã nhận lại hành lí, các vật dụng cá nhận liên quan để trở về trú xứ trong buổi chiều cùng ngày.

TT.Thích Thiện Quý – Phó BTS kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM, Phó Ban tổ chức Đại Giới đàn Huệ Hưng thăm hỏi và sách tấn huynh đệ trước khi rời giới trường về với trú xứ, thầy tổ


ANH QUỐC – HUY PHONG