Trang chủ Tin tức Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức an vị tại bảo tháp...

Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức an vị tại bảo tháp 13 tầng Việt Nam Quốc Tự

1230
4
Sáng ngày 24/5 (20-4 Kỷ Hợi), tại Việt Nam Quốc Tự, Q.10. TP.HCM, Trung ương GHPGVN kết hợp cùng Ban trị sự Phật giáo TP.HCM đã trang nghiêm làm lễ Tưởng niệm 56 năm Bồ tát Thích Quảng Đức và chư Thành tử đạo vị pháp thiêu thân.
Lễ tưởng niệm diễn ra tại Hội trường Việt Nam Quốc Tự

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Chư tôn giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Trương ương GHPGVN, thường trực Ban trị sự PG TP.HCM, 24 quận/huyện, Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN; đại diện Ban tôn giáo Chính phủ, Ban dân vận, Ban tôn giáo, phòng an ninh nội địa Công an TP.HCM, chính quyền quận 10 đồng tham dự.

Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS
Chính quyền các cấp

Để ghi nhận công đức và hạnh nguyện của Bồ tát Thích Quảng Đức và chư Thánh tử đạo đã dành cho Đạo pháp và Dân tộc thời kỳ 1963. Thay mặt Trung ương GHPGVN, HT.Thích Trí Quảng – phó Pháp Chủ kiêm giám luật HĐCM, Trưởng Ban trị sự PG TP.HCM đã dâng lời tưởng niệm.

Trong thời kỳ đen tối xuất hiện một người phi thường và có hạnh nguyện phi thường đó là Bồ tát Thích Quảng Đức. Năm 1963, Phật giáo và Tăng ni Việt Nam đã bị chính quyền Sài gòn đàn áp và cấm đoán tu hành, Hòa thượng Thích Quảng Đức xuất hiện với phong thái ung dung làm nhạc nhiên cho chính quyền, Tăng Ni Phật tử lúc bấy giờ.

Trước hội chúng, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã xin phát nguyện đầy trí tuệ là tự thiêu để dập tắt mọi chướng duyên trước mắt cho Phật giáo Việt Nam. “Hạnh nguyện này khẳng định Hòa thượng là một bậc chân tu có tâm sáng như ngọc và đắc được pháp hoa tam muộii, đại thiền định thì mới có thể ung dung, tự tại ngồi trong biển lửa, một hình ảnh đẹp nhất từ trước đến nay”. HT.Thích Trí Quảng xúc động cảm niệm lại.

Sự kiện tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức và Chư thánh tử đạo là biểu tượng của phong trào đấu tranh giành quyền tự do tôn giáo. Từ đó, chính quyền Sài gòn đã đáp ứng cho chư Tăng ở Huế vào Sài gòn và thành lập ủy ban liên hiệp phái Phật giáo nhằm giái quyết 5 yêu sách của Phật giáo lúc bấy giờ.

Theo HT.Thích Trí Quảng, công đức và hạnh nguyện Bồ tát Thích  Quảng Đức và chư Thành tử đạo đối với Đạo pháp và Dân tộc thật sự vĩ đại, là tấm gương để thế hệ Tăng Ni sau này noi theo, dùng hết tâm và lực để xây dựng Phật giáo Việt Nam trường tồn và phát triển.

Trước Giác linh đài trang nghiêm, Chư tôn Hòa thượng chứng minh và quan khách chính quyền đã thành kính dâng hương cúng dường tưởng niệm 56 ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Đại chúng cùng tán tụng hạnh nguyện của Bồ tát, theo đó là kinh Bát nhã nguyện cầu tha lực từ bi của Ngài gia hộ cho Đất nước bình an, chúng sanh an lạc, Phật pháp xương minh.

Dịp này, Ban trị sự PG TP.HCM cũng làm lễ cung thỉnh Xá lợi, mô hình trái tim bất tử, Y bát, Bộ kinh Pháp hoa của Bồ tát trì tụng trước đây ở chùa Quan Thế Âm (Q.Phú Nhuận) về bảo tháp 13 tầng, cao 63m tại Việt Nam Quốc Tự để an vị mãi mãi.

Bảo tháp 13 tầng, cao 63m được xây để tưởng nhớ phong trào đấu tranh bình đẳng tôn giáo trước sự đàn áp của chính quyền Sài gòn Ngô Đình Nhiệm, năm 1963.

Một số hình ảnh của buổi lễ tưởng niệm:

Lễ trường Tưởng niệm tại VNQT
Khung cảnh trang nghiêm của Lể tưởng niệm
Tăng ni sinh Học viện PGVN TP.HCM

TT.Thích Quang Thạnh tuyên bố lý do
HT.Thích Trí Quảng xúc động khi kể lại sự kiện đầy đau thương của PGVN năm 1963.
Dâng hương tưởng niệm
HT.Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp Chủ HĐCM là một minh chứng lịch sử của sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu nơi ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt.

Thành kính cảm niện công đức của Bồ tát và Chư Thánh tử đạo
TT.Thích Lệ Trang xướng lễ tưởng niệm
HT.Thích Thiện Tâm phát biểu cảm tạ
Tăng Ni trang nghiêm cung đón xá lợi Bồ tát

HT.Thích Trí Quảng thỉnh xá lợi xương
HT.Thích Minh Thông thỉnh bộ kinh Pháp hoa mà Bồ tát trì tụng
mô hình Trái tim bất diệt

tin, ảnh: Đăng Huy

 

4 BÌNH LUẬN

  1. Nói ra hơi Kỳ 1!!.Đúng ra Đưc tLHT Thích Tâm châu mới là chứng nhân chánh thcu71 vụ tự thiêu của HT Quãng Đức vì với danh nghĩa Chủ tịch lãnh dạo tối cao Uỷ ban Liên Phái Bảo Vệ PG.Nay Đức TLHT Chủ tịch Uỷ ban đã viên tịch mà hành đạo ở nước ngoài;còn nhiều vị tự cho mình chứng nahn6 cũng chưa đúng vì trong lúc tranh đấu có nhiều vị trôn núp chờ thời cơ thắng bại sau nầy thấy thành công mới ra amt85;trong khi có những vị còn vô Dinh Gia Long hợp tác với nàh Ngô hay núp bóng Mụ nhu.nói ra thì mích lòng .theo tôi chỉ duy nhứt TLHT Tâm châu mới tranhd âu91 chính danh bị bắt bớ thấy lên xe cây nhốt trong bót Tổng Nha CS.Nay công trạng cảu TLHT ít ai nhắc nhở đến thấy nghỉ àm đau lòng ;ngoài r acon2 nhiều vị thừa cơ làm chuyện tư lợi cho reing6 bản thân mình.Mô Phật nếu rạch ròi ra đến 1 năm chưa hết chuyện

  2. Đúng ra sau khi Trà tỳ tại An dưỡng Địa Linh cố hay xá Lợi của đức Bồ tát quãng Đức duco975 chia r anhieu62 nơi phụng thờ ;điển hình tôn trí trong tháp đa bảo ở chàu Phước Hậu Trà Ôn;chùa Từ Nghiêm đường Bà hạt quận 10;xây bảo tháp trong khuôn viên VNQT nhưng chưa thành hình[chính tôi còn nhớ trong VNQt có xây 2 cái tháp 1 cái Lớn dành tôn trí XL Bồ Tát QĐ còn cái nhỏ kế bên thờ chung liệt vị Vị Pháp Vong tHân ;nay mất dấu 2 bap3 tháp nầy thật sự chưa thành khoảnh;chỉ mới đúc cái xườn và xây gạch kế đến năm 1975 dang dở

  3. Thành thật nói ra mà phải bái Lạy Đức HT đệ nhứt Phó PC nhờ Ngài mà đại công trình trùng kiến ngôi Phạm võ VNQT mới mở ràng;thật ra trước đó cũng có tu bổ nhưng tạm thới chấp va1 chớ ko thành khoảnh như đức TL HT Phó PC xuất thân từ chùa Tổ Hoa Nghiêm Thủ Đức nối dòng Lâm tế pháp phái Nguyên Thiều- Thọ Tôn -Hạnh Đoan Thiền Sư và PHĐ Nam Việt chùa Ấn Quang lại từng du học bên Xứ PG Japan đỗ đạt thành danh tiếp nối quý TLHT Tâm Giác và Thanh Kiểm tu học thành tài học vị Doctor degree xứng đáng kế thế cho quý Ngài Đại Cao tăng thời Tiền Hậu chấn hưng PG để kế vãng khai lai thiệu Long Thánh chúng mà cũng là Mạng mạch của lớp hậu tấn về sau có cái điểm tực vững như cội Bồ Đề Bảo Thọ như hương thơm chánh pháp bay ngược gió

  4. Lâu quá nay nguồi nhớ lại sau khi đức bồ tát vị pháp thiêu thân vài năm kẻ hèn nầy có dịp mai ghé qua chàu Quan Âm lúc đó Thông Thông Bửu và sư Giác Đáng bên Khất Sỉ qua nhập tu;quý Thầy có chỉ kẻ hèn nầy cái đơn [giường ngủ của Đức Bồ tát theo luật bề nagng chỉ đủ 1nguoi72 năm ko thể lăng và cao 1 Hắc tay trải bằng bố tời có thể gấp xếp lại đúng luật ;ko biết trên quan âm còn lưu giử ko??.Nếu còn nen 6gaio vNQT trân tàng nơi chổ nào hay từng dưới của bảo tháp để tăng tín đồ PGVN trong ngoài nước va 2The61 Giới đến chiếm bái kỷ vật của vị Thánh tăng cảu Viet Nam hậu bán thế kỷ thứ 20 .Kính ngưởng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here