Trang chủ Tin tức Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức an vị tại bảo tháp...

Xá lợi Bồ tát Thích Quảng Đức an vị tại bảo tháp 13 tầng Việt Nam Quốc Tự

1370
Sáng ngày 24/5 (20-4 Kỷ Hợi), tại Việt Nam Quốc Tự, Q.10. TP.HCM, Trung ương GHPGVN kết hợp cùng Ban trị sự Phật giáo TP.HCM đã trang nghiêm làm lễ Tưởng niệm 56 năm Bồ tát Thích Quảng Đức và chư Thành tử đạo vị pháp thiêu thân.
Lễ tưởng niệm diễn ra tại Hội trường Việt Nam Quốc Tự

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Chư tôn giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Trương ương GHPGVN, thường trực Ban trị sự PG TP.HCM, 24 quận/huyện, Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN; đại diện Ban tôn giáo Chính phủ, Ban dân vận, Ban tôn giáo, phòng an ninh nội địa Công an TP.HCM, chính quyền quận 10 đồng tham dự.

Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS
Chính quyền các cấp

Để ghi nhận công đức và hạnh nguyện của Bồ tát Thích Quảng Đức và chư Thánh tử đạo đã dành cho Đạo pháp và Dân tộc thời kỳ 1963. Thay mặt Trung ương GHPGVN, HT.Thích Trí Quảng – phó Pháp Chủ kiêm giám luật HĐCM, Trưởng Ban trị sự PG TP.HCM đã dâng lời tưởng niệm.

Trong thời kỳ đen tối xuất hiện một người phi thường và có hạnh nguyện phi thường đó là Bồ tát Thích Quảng Đức. Năm 1963, Phật giáo và Tăng ni Việt Nam đã bị chính quyền Sài gòn đàn áp và cấm đoán tu hành, Hòa thượng Thích Quảng Đức xuất hiện với phong thái ung dung làm nhạc nhiên cho chính quyền, Tăng Ni Phật tử lúc bấy giờ.

Trước hội chúng, Hòa thượng Thích Quảng Đức đã xin phát nguyện đầy trí tuệ là tự thiêu để dập tắt mọi chướng duyên trước mắt cho Phật giáo Việt Nam. “Hạnh nguyện này khẳng định Hòa thượng là một bậc chân tu có tâm sáng như ngọc và đắc được pháp hoa tam muộii, đại thiền định thì mới có thể ung dung, tự tại ngồi trong biển lửa, một hình ảnh đẹp nhất từ trước đến nay”. HT.Thích Trí Quảng xúc động cảm niệm lại.

Sự kiện tự thiêu của Bồ tát Thích Quảng Đức và Chư thánh tử đạo là biểu tượng của phong trào đấu tranh giành quyền tự do tôn giáo. Từ đó, chính quyền Sài gòn đã đáp ứng cho chư Tăng ở Huế vào Sài gòn và thành lập ủy ban liên hiệp phái Phật giáo nhằm giái quyết 5 yêu sách của Phật giáo lúc bấy giờ.

Theo HT.Thích Trí Quảng, công đức và hạnh nguyện Bồ tát Thích  Quảng Đức và chư Thành tử đạo đối với Đạo pháp và Dân tộc thật sự vĩ đại, là tấm gương để thế hệ Tăng Ni sau này noi theo, dùng hết tâm và lực để xây dựng Phật giáo Việt Nam trường tồn và phát triển.

Trước Giác linh đài trang nghiêm, Chư tôn Hòa thượng chứng minh và quan khách chính quyền đã thành kính dâng hương cúng dường tưởng niệm 56 ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Đại chúng cùng tán tụng hạnh nguyện của Bồ tát, theo đó là kinh Bát nhã nguyện cầu tha lực từ bi của Ngài gia hộ cho Đất nước bình an, chúng sanh an lạc, Phật pháp xương minh.

Dịp này, Ban trị sự PG TP.HCM cũng làm lễ cung thỉnh Xá lợi, mô hình trái tim bất tử, Y bát, Bộ kinh Pháp hoa của Bồ tát trì tụng trước đây ở chùa Quan Thế Âm (Q.Phú Nhuận) về bảo tháp 13 tầng, cao 63m tại Việt Nam Quốc Tự để an vị mãi mãi.

Bảo tháp 13 tầng, cao 63m được xây để tưởng nhớ phong trào đấu tranh bình đẳng tôn giáo trước sự đàn áp của chính quyền Sài gòn Ngô Đình Nhiệm, năm 1963.

Một số hình ảnh của buổi lễ tưởng niệm:

Lễ trường Tưởng niệm tại VNQT
Khung cảnh trang nghiêm của Lể tưởng niệm
Tăng ni sinh Học viện PGVN TP.HCM

TT.Thích Quang Thạnh tuyên bố lý do
HT.Thích Trí Quảng xúc động khi kể lại sự kiện đầy đau thương của PGVN năm 1963.
Dâng hương tưởng niệm
HT.Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp Chủ HĐCM là một minh chứng lịch sử của sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu nơi ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt.

Thành kính cảm niện công đức của Bồ tát và Chư Thánh tử đạo
TT.Thích Lệ Trang xướng lễ tưởng niệm
HT.Thích Thiện Tâm phát biểu cảm tạ
Tăng Ni trang nghiêm cung đón xá lợi Bồ tát

HT.Thích Trí Quảng thỉnh xá lợi xương
HT.Thích Minh Thông thỉnh bộ kinh Pháp hoa mà Bồ tát trì tụng
mô hình Trái tim bất diệt

tin, ảnh: Đăng Huy