Trang chủ Quốc tế 100.000 chiếc lồng đèn thắp sáng trên đường phố Seoul

100.000 chiếc lồng đèn thắp sáng trên đường phố Seoul

63

 

 

 

 

Lễ hội đã thu hút rất nhiều khách nước ngòai đến tham gia và diễu hành. BTV Đức Sinh sẽ cung cấp một số hình ảnh ghi lại tại đây.

photo : DDS