Trang chủ Quốc tế Ấn Độ: Đức Đạt Lai Lạt Ma chủ trì lễ của người...

Ấn Độ: Đức Đạt Lai Lạt Ma chủ trì lễ của người Tây Tạng

77

Lễ kỷ niệm đánh dấu 600 năm kể từ khi những lời giảng dạy của Đại sư Tsongkhapa, được xem là hóa thân của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, được biên chép dưới dạng văn bản với tên “Great commentary Tantric”. Đức Đạt Lai Lạt Ma bày tỏ niềm vui mừng khi tu viện Gyuto đã nhận trách nhiệm tổ chức một sự kiện quan trọng này. Nhận thấy tầm quan trọng của việc giảng dạy đạo đức con người trong các chương trình học trên toàn thế thế giới, Ngài đã kêu gọi người dân Tây Tạng hãy nghiên cứu Phật giáo như là một môn khoa học chứ không phải là một tôn giáo.

bai 38-1-Ấn Độ: Đức Đạt Lai Lạt Ma chủ trì lễ kỷ niệm lần thứ 600 của một nghi lễ của người Tây Tạng

Tu viện Nyuto chào đón Đức Đạt Lai Lạt Ma

“Chúng ta có 6 triệu người Tây Tạng và hầu hết đều rất mộ đạo, vì thế chúng ta nên học tôn giáo để hiểu rằng nó không đơn giản chỉ là việc cúng một ly nước trên bàn thờ”, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói. Ngài cũng khen ngợi việc bảo tồn  truyền thống Nalanda của người Tây Tạng, là căn bản của sự phát triển Phật giáo Tây Tạng. Ngài nói thêm nếu Đức Phật còn tại thế, chắc hẳn người Tây Tạng sẽ được Đức Phật trao giấy chứng nhận cho việc làm này. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã trình bày tầm quan trọng của Phật giáo.

bai 38-2-1.	Tu viện Nyuto chào đón Đức Đạt Lai Lạt Ma

Đức Đạt Lai Lạt Ma nói chuyện với các tu sĩ trong chánh điện của tu viện Nyuto.

Ngài nhấn mạnh rằng không thể nói Phật giáo là tôn giáo tốt nhất, tốt hơn là các cá nhân tự quyết định dựa vào cách mà Phật giáo đã giúp bản thân mình. Tuy nhiên, Ngài cũng lưu ý rằng Phật giáo là tôn giáo tác động vào tâm trí con người một cách sâu, rộng nhất. Những lời dạy của Đức Phật cách đây 2500 năm liên quan rất nhiều đến đời sống hiện nay. Các nhà chức năng cũng đề nghị nên in lại quyển “Great commentary tantric” dưới định dạng Pecha, một dạng đặc trưng của người Tây Tạng và các bản thảo viết tay của “Năm giai đoạn khai sáng tâm trí” thành một quyển sách. Những người tham gia tại sự kiện bao gồm các cơ quan chức năng và các tu sĩ đã công nhận sự ảnh hưởng của Phật giáo Tây Tạng đến mọi người trên thế giới. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã sống tại Ấn Độ kể từ khi rời Tây Tạng sau một cuộc nổi dậy chống người Trung Quốc cai trị  bất thành vào năm 1959. Sự kiện này sẽ kéo dài trong ba ngày.