Trang chủ Diễn đàn Chấn hưng Phật giáo Ánh sáng Phật pháp bên trời Âu (*)

Ánh sáng Phật pháp bên trời Âu (*)

92

Xin phép cho chúng con được thay mặt Hội Phật tử và các tín đồ Phật giáo Việt Nam trên toàn lãnh thổ Cộng hòa Séc kính gửi dến chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng toàn thể Đại biểu lời cầu chúc sức khoẻ, an lạc và thành tựu công đức. Kính chúc Đại hội thành công viên mãn.


Kính bạch chư Tôn Giáo phẩm Chứng minh, đoàn Chủ tọa,


Kính thưa Đại hội,


Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, Việt Nam đã, đang khẳng định mình trên trường quốc tế với sự ổn định chính trị, phát triển lạc quan về kinh tế, văn hóa, ngoại giao, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo…


Gần 3 triệu rưỡi đồng bào ta sống ở 100 nước trên thế giới là bộ phận không thể  tách rời của dân tộc Việt Nam. Chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước về công tác chăm lo đời sống tâm linh đối với đồng bào xa Tổ quốc, cũng như tinh thần hướng về nguồn cội của đồng bào đã tạo thành đối lưu trong nhịp phát triển kết gắn bền vững.


Trong tương tác ấy, ánh sáng Phật pháp từ lâu đã sáng lên trong tâm thức của người dân Việt xa Tổ quốc. Tuy Giáo hội có hướng dẫn hoạt động Phật sự và trong tu tập, hành trì nhưng chưa đáp ứng nguyện vọng của Phật tử.


Tháng 7/2007, Đại hội Đại biểu lần thứ nhất Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức thành công dưới sự chỉ đạo trực tiếp và chứng minh của nhị vị Đại đức Thích Thanh Phong và Đại đức Thích Trí Chơn đại diện Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc ra đời là bước ngoặt lịch sử trong đời sống tâm linh của cộng đồng người Việt tại Séc, đồng thời cũng nâng cao uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Châu Âu và trên thế giới.


Để củng cố, phát triển Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, để phát huy tầm hoạt động của Giáo hội trong cộng tác quốc tế, đáp ứng nhu cầu tâm linh cho đồng bào đang sống xa Tổ quốc, Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc kính đệ trình Đại hội một số ý kiến dưới đây:


1. Hôi Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc mới ra đời, chưa có kinh nghiệm hoạt động, đời sống tâm linh dù đã có sự hướng dẫn nhưng chưa có chư Tăng thường trực đã đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và tu tập cho Phật tử. Vậy kính đề nghị Giáo hội quan tâm trong việc công cử chư Tăng trợ giúp Hội đồng cố vấn Hội Phật tử sang Cộng hòa Séc hành đạo, giúp công tác hoạt động Phật sự, tu tập và hành trì.


2. Là tổ chức thành viên, Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc rất mong được sự chỉ đạo của Giáo hội về công tác tổ chức và hoạt động Phật sự của Hội, được tham gia các Hội nghị, Đại hội của Giáo hội cũng như những sự kiện trọng đại của Phật giáo tại quê nhà để nắm bắt chủ trương và phương hướng hoạt động của Trung ương Giáo hội. Như vậy, Hội Phật tử  Việt Nam tại Cộng hòa Séc mới có điều kiện tốt hơn để thực hiện đúng theo tinh thần chính pháp và đường lối của Giáo hội.


3. Hoạt động Phật giáo Quốc tế là mảng lớn rất quan trọng, cần có văn phòng đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Châu Âu để chăm lo đời sống tinh thần, tâm linh cho đồng bào Việt Nam xa Tổ quốc, để mở rộng tầm hoạt động và để nắm bắt tình hình Phật giáo thế giới. Trong điều kiện có thể, Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc xin phát tâm góp phần cùng Giáo hội về địa điểm đặt trụ sở Phật giáo Quốc tế tại Châu Âu.


4. Trên nền tảng Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã và đang hoạt động, Giáo hội cần xúc tiến việc thành lập Hội Phật tử Việt Nam tại một số nước như: Ba Lan, Cộng hòa Liên bang Đức, Hunggary, Bungary, Ucraina, Slovakia… để giúp đồng bào ta tại đây có nơi nương tựa về đời sống tâm linh, phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp, tương thân, tương ái, cùng hướng về Tổ quốc, góp phần công đức xây dựng quê hương giàu đẹp và tăng cường phát triển Phật giáo tại khu vực Đông Âu.


5. Giáo hội thường xuyên cử những đoàn giảng sư đi hoằng pháp ở hải ngoại, để hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử tu tập theo đúng chính pháp của Đức Phật và đường lối của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội cần hỗ trợ cho các Hội Phật tử về kinh sách, băng giảng cũng như các loại hình văn hóa Phật tử và văn hóa Dân tộc nhằm đẩy mạnh công tác hoằng pháp quốc tế.


Trên đây là tâm tư, nguyện vọng và những đề nghị xin dâng lên Đại hội với lòng thành kính thiết  tha. Mong Đại hội ghi nhận như một đóng góp nhỏ của Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc trong công cuộc phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.          


Kính chúc chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội an lạc thân tâm, viên thành Phật sự. Kính chúc chư vị Khách quý cùng Quý Đại biểu sức khỏe và an vui. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.


Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát.


(*) Tham luận của Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc tại Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần VI