Trang chủ Quốc tế Bộ sưu tập hình ảnh Lễ đài Phật đản ở Hàn Quốc...

Bộ sưu tập hình ảnh Lễ đài Phật đản ở Hàn Quốc (từ năm 1996 đến năm 2008)

178

 

 

  

Lễ đài Phật đản năm 1996

 Năm 1997 

Năm 1998 

Năm 1999

Năm 2000 – 2001

Năm 2002 – 2003 

Năm 2004 

 Năm 2005 

 Năm 2006 

Năm 2007 

Năm 2008 

 

Tổng thống Hàn Quốc có mặt trong lễ Phật đản 2008