Trang chủ Quốc tế Bộ sưu tập hình ảnh Lễ đài Phật đản ở Hàn Quốc...

Bộ sưu tập hình ảnh Lễ đài Phật đản ở Hàn Quốc (từ năm 1996 đến năm 2008)

145
0

 

 

  

Lễ đài Phật đản năm 1996

 Năm 1997 

Năm 1998 

Năm 1999

Năm 2000 – 2001

Năm 2002 – 2003 

Năm 2004 

 Năm 2005 

 Năm 2006 

Năm 2007 

Năm 2008 

 

Tổng thống Hàn Quốc có mặt trong lễ Phật đản 2008

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here